Chiesi Poland kupiło spółkę Smart Pharma

Kategoria: Aktualności Rynek i trendy
5 min. czytania

Smart Pharma to firma stworzona w 2014 roku przez Michała Taisner. Założyciel pracując kilkanaście lat w koncernach farmaceutycznych dostrzegł na rynku pewne nisze i zapotrzebowanie na produkty, których stworzenie w rozbudowanych, korporacyjnych strukturach trwałoby bardzo długo.

Moją ambicją od samego początku było opracowywanie, a następnie efektywne komercjalizowanie produktów, które będą rozwiązywać codzienne problemy lekarzy. I tak, na przykład, American Academy of Pediatrics w 2010 wydała zalecenia mówiące o konieczności podawania żelaza w dawkach precyzyjnie przeliczonych na kg masy ciała na dobę – ponieważ niedobór żelaza jest równie niebezpieczny jak jego nadmiar. Wówczas nie było na rynku w Polsce ani na świecie produktu, który by to umożliwiał i dlatego stworzyliśmy produkty Innofer – mówi Michał Taisner, Prezes Smart Pharma. Z kolei European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition w 2014 wypowiedziało się na temat potrzeby podaży witamin krwiotwórczych z grupy B podczas suplementacji żelaza. Wówczas również nie było na rynku produktu wpisującego się w te zalecenia, więc w Smart Pharma opracowaliśmy produkt InnovitumB. Nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie bliska współpraca i wsparcie kilku osób spoza firmy, bez których nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dziś – dodaje.

Pieniądze na rozwój firmy na początkowym etapie wyłożyły fundusze: YouNick Mint, SpeedUp Innovation oraz ZYLIOON Invest. Jasno zdefiniowana propozycja wartości dla lekarzy i pacjentów, produkty adresujące niezaspokojoną potrzebę medyczną oraz wszechstronne doświadczenie biznesowe Michała Taisnera zadecydowały o inwestycji w Spółkę – wskazuje Aleksander Kłósek, Menadżer Inwestycyjny YouNick. Sukces Smart Pharma to nade wszystko zaangażowanie i determinacja Założyciela, którego YouNick konsekwentnie wspierał w rozwoju biznesu oraz pozyskał pozostałych inwestorów – dodaje.

Pozytywna decyzja inwestycyjna podjęta została bardzo szybko – mówi Remigiusz Błochowiak współzałożyciel i dyrektor zarządzający ZYLIOON Group. Największy wpływ na nią miała nie tylko perspektywiczna branża, w której funkcjonuje Smart Pharma, ale przede wszystkim zaangażowanie, pasja i wiara w sukces, którą prezentował pomysłodawca projektu. Jestem pewien, że tak jak dla nas inwestycja w Smart Pharma była świetną decyzją, tak i dla Chiesi Poland będzie ona równie korzystna – dodaje.

Spółka od samego początku konsekwentnie zwiększała dochody ze sprzedaży oraz udziały w rynku konkurując skutecznie z dużymi, międzynarodowymi koncernami. Jej sprzedaż wg danych IQVIA za rok 2019 wyniosła prawie 10 milionów złotych. Rozwój Smart Pharmy oraz interesujący portfel produktowy szczególnie w obszarze neonatologii, sprawiły, że spółką zainteresowała się Chiesi Poland – firma należąca do międzynarodowej Grupy Chiesi Farmaceutici z siedzibą w Parmie we Włoszech. Chiesi Poland rozwija się w Polsce w sposób dynamiczny, a strategia opiera się na rozwoju organicznym oraz przez M&A. To, że przejmujący jako koncern z miliardowymi przychodami zdecydował się na nabycie właśnie Smart Pharmy, spółki, która powstała dzięki wsparciu VC jest sygnałem dla branży funduszy, że takie transakcje mogą mieć miejsce. A tym samym, że innowacyjne rozwiązania i produkty częściej powstają w mniejszych, dynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstwach a następnie są przejmowane i adaptowane w większych organizacjach. Jestem dumny, że mogliśmy, jako SpeedUp Group wspierać Michała od samego początku działalności spółki. – mówi Kuba Dudek, Partner Zarządzający SpeedUp Group. Zarówno dla nabywcy jak i właścicieli spółki to był dobry moment na rozpoczęcie rozmów o przejęciu spółki, które trwały łącznie kilkanaście miesięcy – dodaje.

W dalszych krokach Chiesi Poland planuje rozwijać obecny portfel produktowy Smart Pharma oraz w optymalnym czasie zintegrować obie spółki. Michał Taisner będzie pełnił rolę prezesa spółki do końca 2020 roku a następnie będzie aktywnie uczestniczyć w procesie integracji obu podmiotów. Obecne działania skupiają się głównie nad dalszym rozwojem spółki oraz na uzyskaniu synergii dotyczących portfela produktów oraz synergii efektywności operacyjnej obu spółek. Smart Pharma jest spółką znacząco mniejszą niż Chiesi Poland, jednak wypracowana pozycja daje stronie kupującej możliwość wejścia w segment produktów nierefundowanych oraz przyniesie dywersyfikację biznesu – mówi Prezes Chiesi Poland Krzysztof Łokaj.
____

O stronach transakcji:
Smart Pharma została założona w grudniu 2014 roku w celu opracowywania i komercjalizacji unikatowych produktów szczególnie dla niemowląt i małych dzieci. Pierwszym produktem, który zostały wprowadzony do sprzedaży był Innofer. Zawiera on w swoim składzie żelazo elementarne, które jest bardzo dobrze wchłaniane a jednocześnie jest łagodne dla żołądka. Dzięki zastosowaniu tej formy żelaza i odpowiednio dobranej wielkości cząsteczek zminimalizowano ilość skutków ubocznych, które bardzo często występują podczas przyjmowania tego pierwiastka. Niezwykła skuteczność żelaza elementarnego w porównaniu do soli żelaza pomaga efektywnie zapobiegać wystąpieniu anemii i niedoborom żelaza. Dzięki efektywnej promocji produkt Innofer baby jest najczęściej polecanym i stosowanym produktem żelaza dla niemowląt w Polsce.

Zdecydowaną innowacyjną jest również produkt InnovitumB, który w swoim składzie zawiera tzw. witaminy krwiotwórcze: B6, B9 (kwas foliowy) i B12, które stanowią istotny element profilaktyki niedokrwistości z niedoboru żelaza. W swoim portfolio produktowym spółka posiada również linię probiotyczną Diflos z najlepiej przebadanym i rekomendowanym przez specjalistów szczepem probiotycznym Lactobacillus rhamnosus GG, wyrób medyczny Stick Off do bezbolesnego usuwaniu opatrunków oraz wyrób medyczny Aurimax do profilaktyki i wspomagania leczenia zapalenia ucha.

Chiesi Poland to część międzynarodowej Grupy Farmaceutycznej Chiesi z siedzibą w Parmie we Włoszech, która prowadzi działalność w 29 krajach i jest obecna na rynku farmaceutycznym już od ponad 85 lat. Grupa prowadzi badania oraz opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne leki stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego, w medycynie specjalistycznej i w leczeniu chorób rzadkich. Centrum Badań i Rozwoju Chiesi mieści się w Parmie i współpracuje z 4 innymi kluczowymi ośrodkami badań i rozwoju Grupy we Francji, Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie i Szwecji, prowadząc autorskie programy badań przedklinicznych, klinicznych i rejestracyjnych. Grupa zatrudnia około 6000 pracowników. Chiesi to spółka z certyfikatem B Corp. chiesi.com

SpeedUp Innovation to fundusz należący do SpeedUp Group – grupy funduszy VC inwestujących w twórców firm na wczesnych etapach rozwoju (seed – Series A). Grupa koncentruje się na inwestycjach w spółki z Europy (szczególnie CEE) z takich obszarów, jak m.in. consumer internet, fintech, martech, adtech, elektromobilność, przemysł 4.0, medtech, IoT a zakres ticketu inwestycyjnego w pojedynczą firmę wynosi między 50 tysięcy do 4 milionów Euro. Całkowita kapitalizacja funduszy należących do SpeedUp Group to ponad 200 milionów złotych. speedupgroup.com

YouNick Mint to zespół inwestycyjny zarządzany przez współpracujący ze sobą od lat praktyków biznesowych z obszarów Healthcare (sektor farmaceutyczny, urządzenia medyczne, innowacyjne materiały i wyroby medyczne) oraz Industry 4.0 (w szczególności ICT, IoT, RPA, PropTech). Inwestuje w innowacyjne projekty we wczesnej fazie rozwoju i wspiera
je kompetencjami swoich ekspertów. Możliwa kwota inwestycji to od 500 tys. do 12 milionów złotych. Partnerami zespołu YouNick są zarówno inwestorzy prywatni, business angels jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PFR Ventures. younickmint.com

ZYLIOON Group, do której należy między innymi ZYLIOON Invest, to grupa podmiotów założona przez profesjonalistów posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej zarówno w polskich, jak i zagranicznych bankach. Jednym z obszarów funkcjonowania Grupy ZYLIOON są bezpośrednie inwestycje kapitałowe w spółki na wczesnym etapie rozwoju z branż ochrony zdrowia i środowiska. Działalność Grupy nie ogranicza się jednak do bycia pasywnym inwestorem, a intencją założycieli jest przede wszystkim wnoszenie dodatkowych wartości w postaci kompetencji Zespołu w obszarze finansów, kontaktów i relacji biznesowych. zylioon.pl