Bayer: Dobry początek roku 2020 – działania znaczone przez COVID-19

Kategoria: Aktualności Rynek i trendy
4 min. czytania

Podczas gdy pandemia COVID-19 doprowadziła do wzrostu popytu – częściowo z powodu gromadzenia zapasów – a tym samym wzrostu sprzedaży w niektórych jednostkach biznesowych, ograniczenia związane z pandemią mają niekorzystny wpływ na część działalności firmy. Bayer udzielił znacznego wsparcia w obszarach dotkniętych COVID-19, takich jak darowizny pieniędzy, leków i materiałów medycznych oraz dostarczenie sprzętu do testowania z laboratoriów.

Sprzedaż grupy w pierwszym kwartale 2020 r. Wzrosła o 6,0 procent po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian w strukturze portfela do 12 845 mld euro. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wzrósł o 10,2 procent do 4,391 miliardów euro i uwzględnił pozytywne skutki walutowe w wysokości 41 milionów euro. EBIT wzrósł o 40,4 procent do 2,499 miliardów euro, częściowo ze względu na spadek specjalnych opłat netto do 639 milionów euro (I kw. 2019: 1,043 miliarda euro). Te specjalne opłaty dotyczyły przede wszystkim opłat prawnych, trwających programów restrukturyzacyjnych i integracji Monsanto. Zysk netto wzrósł o 20,0 procent do 1,489 miliardów euro, podczas gdy podstawowy zysk na akcję z działalności kontynuowanej wzrósł o 9,9 procent do 2,67 euro.

Wolne przepływy pieniężne wyniosły minus 793 mln euro (pierwszy kwartał 2019 r.: plus 508 mln euro). Spadek ten wynikał głównie z niższych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej spowodowanych zmianami kapitału obrotowego, szczególnie w dziale Crop Science Division, wynikającym częściowo z przesunięcia między okresami sprawozdawczymi, które negatywnie wpłynęły na pierwszy kwartał 2020 r. Było to spowodowane stosunkowo wczesnym spadkiem stanu należności z tytułu dostaw i usług na koniec 2019 r. oraz uregulowaniem stosunkowo dużej kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług w pierwszym kwartale 2020 r. Zadłużenie finansowe netto na dzień 31 marca 2020 r., wynoszące 35,399 mld euro, było o 3,9 proc. wyższe niż rok wcześniej, głównie w wyniku wypływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej i negatywnych efektów walutowych.

Farmaceutyka zwiększa sprzedaż i zyski

Sprzedaż leków na receptę (Pharmaceuticals) wzrosła o 3,9 procent (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian w strukturze portfela) do 4,546 mld euro. Wpływ na biznes miało wdrożenie nowych procedur przetargowych w Chinach, a także rozprzestrzenienie się pandemii COVID-19 i związane z tym skutki dla opieki medycznej i zachowań związanych z zamówieniami.

Sprzedaż doustnego antykoagulantu Xarelto ™ wzrosła o 18,8 procent (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian w strukturze portfela), głównie z powodu wyższych wolumenów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, wynikających między innymi ze zmian w zachowaniach związanych z zamówieniami z powodu pandemii COVID-19. Działalność operacyjna nadal rosła także w Chinach i Rosji. Działalność związana z leczeniem nadciśnienia płucnego Adempas ™ wzrosła o 26,5 procent (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian w strukturze portfela), głównie z powodu dalszego wzrostu wolumenu w Stanach Zjednoczonych. Firma odnotowała również znaczące zyski ze sprzedaży leku przeciwnowotworowego Stivarga ™ (po korekcie z tytułu różnic kursowych i zmian w portfelu 23,8%), głównie w wyniku wyższych wolumenów w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Rosji. Sprzedaż leku do oczu Eylea ™ wzrosła o 1,1 procent (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian w strukturze portfela) rok do roku. Spadki spowodowane zmianą zachowań związanych z zamówieniami z powodu rychłych obniżek cen w Japonii i Francji zostały zrównoważone przez wzrost sprzedaży w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Kanadzie. Sprzedaż leczenia cukrzycy Glucobay ™ spadła o 38,2 procent (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian w strukturze portfela) ze względu na gwałtowny spadek działalności w Chinach. Wynikało to z ograniczeń związanych z COVID-19 i znacznych obniżek cen przewidywanych wraz z wprowadzeniem krajowej polityki zamówień publicznych opartej na wolumenie.

Wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji specjalnych w branży farmaceutycznej wzrósł o 7,3 procent do 1,594 miliardów euro, głównie z powodu dobrego rozwoju biznesu.

Zdrowie konsumentów rozwija działalność we wszystkich regionach

Sprzedaż produktów do samoobsługi (Consumer Health) wzrosła o 13,5 procent (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian w strukturze portfela) do 1,398 miliardów euro. Silny wzrost wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu popytu z powodu pandemii COVID-19, częściowo z powodu gromadzenia zapasów. Dział był w stanie bardzo elastycznie reagować na znacznie wyższe wolumeny i zmiany w asortymencie produktów dzięki działaniu łańcucha dostaw. Sprzedaż wzrosła we wszystkich regionach i kategoriach po uwzględnieniu różnic kursowych i portfela. Największy wzrost odnotowano w kategoriach Nutritionals (różnice kursowe i zmiany w portfelu 33,7 procent) oraz Pain & Cardio (różnice kursowe i zmiany w portfelu 19,6 procent).

EBITDA przed uwzględnieniem pozycji specjalnych w Consumer Health wzrosła o 3,8 procent do 301 milionów euro. Było to spowodowane znacznym wzrostem sprzedaży i pozytywnymi efektami programu wydajności uruchomionego pod koniec 2018 r., który z nadwyżką zrekompensował brak zysków zbywanych przedsiębiorstw w 2019 r. I wyższe koszty marketingu.

W tej chwili nie można wiarygodnie ocenić wpływu COVID-19 na prognozy

Prognoza opublikowana w lutym 2020 r. nie uwzględniała skutków pandemii COVID-19 i nadal odzwierciedla cele firmy. Bayer przewiduje, że po pozytywnym początku roku COVID-19 będzie nadal wpływał na działalność firmy w ciągu roku 2020. Nie będzie można wiarygodnie ocenić pozytywnych i negatywnych skutków do końca tego roku.

Kluczowymi czynnikami, które będą miały duży wpływ na rozwój działalności Bayera, są:
– Produkcja i podaż: stabilność całego łańcucha dostaw, zapasy / zapasy bezpieczeństwa, logistyka (w tym wpływ na koszty),
– Dynamika popytu: wzorce popytu ( np. gromadzenie zapasów), wpływ na zabiegi planowe, popyt na biopaliwa i pracę sezonową, badania kliniczne i procesy regulacyjne,
– Rynki finansowe: Dostęp do rynku długu / stopy procentowe, zachowania płatnicze klientów i wypłacalność dostawców, Zmienność kursów walutowych,
– Trendy / możliwości: Zarządzanie kosztami, przyspieszenie digitalizacji, rola nauki w społeczeństwie.

 

Źródło: Bayer