Raporty

Ponad miliard złotych wydała branża farmaceutyczna na reklamę w pierwszym kwartale. Raport IMM: Wydatki reklamowe w wybranych branżach w Q1 2019

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe w Q1 2019 roku w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, finansowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. W tym okresie w zestawieniu na pierwszym miejscu pojawiła się branża farmaceutyczna, która jako jedyna wydała na reklamę w mediach tradycyjnych ponad 1,2 mld zł jedynie w 3 miesiące.

Aflofarm zmniejsza budżet, lecz wciąż króluje wśród reklamodawców, w tle walka o pozycję wicelidera. Analiza domu mediowego Codemedia.

Reklamodawcy z sektora farmacji w 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, aktywnie wspierali swoje produkty. W ostatnich trzech latach wydatki reklamowe tej branży osiągały poziom 1 mld złotych rocznie charakteryzując się dodatnią, choć spadającą, dynamiką – wynika z szacunków domu mediowego Codemedia. W ubiegłym roku wśród reklamodawców w tym sektorze imponujący wzrost nakładów odnotował Natur Product Zdrovit, liderem zaś niezmiennie pozostaje Aflofarm.

Ministerstwo Finansów w zestawieniu największych reklamodawców. Raport IMM: Wydatki reklamowe w wybranych branżach w lutym 2019

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe w lutym 2019 roku w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, finansowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. W tym miesiącu w zestawieniu po raz pierwszy pojawiło się Ministerstwo Finansów. Ogłoszenie społeczne dotyczące e-PIT według stawek cennikowych kosztowałoby ponad 5,5 mln zł.

Branża farmaceutyczna zainwestowała najwięcej. Raport IMM: Wydatki reklamowe w wybranych branżach w styczniu 2019

Według danych IMM, w mediach największy budżet na reklamy przeznaczyła branża farmaceutyczna, której wydatki w styczniu wyniosły 47 proc. spośród wszystkich przeanalizowanych branż. Nieco mniejszy udział kwot zainwestowanych w reklamy zanotowała branża handlowa (28 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się motoryzacja (12 proc.), za nią finanse (7 proc.) i telekomunikacja (6 proc.).

Rok 2017 oczami krajowych producentów leków

Rok 2017 w obszarze farmacji obfitował w propozycje zmian legislacyjnych, a także liczne obietnice rządu dotyczące wsparcia partnerów polskiej gospodarki. Szczególne emocje budziły prace nad nowelizacją ustawy refundacyjnej, ustawy o jawności życia publicznego i dokumentu Polityka Lekowa. Jakich szans i zagrożeń w tych propozycjach upatruje krajowy przemysł farmaceutyczny? Jakie perspektywy dostrzega branża? Przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, zrzeszającego 18 wiodących krajowych firm farmaceutycznych, podsumowują rok miniony i mówią o planach na 2018 r.

Wydatki reklamowe w październiku 2017

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki na reklamę w prasie, radiu i telewizji w październiku 2017 roku w wybranych branżach: handlowej, farmaceutycznej, finansowej, motoryzacyjnej i telekomunikacyjnej. W sezonie grypowym to branża farmaceutyczna najwięcej zainwestowała w reklamę.

Raport pt. „Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce”

Oddajemy w Państwa ręce raport pt. „Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce”, który jest efektem nie tylko własnych opracowań Fundacji Republikańskiej, ale też odwołuje się do prac wielu ekspertów i badaczy rynku aptecznego w naszym kraju.

Perspektywy rynku badań klinicznych w Polsce

W 2014 roku wartość rynku badań klinicznych w Polsce wyniosła 950 mln złotych, czyli o 90 mln więcej niż 5 lat wcześniej – wynika z raportu „Badania kliniczne w Polsce” przygotowanego przez firmę doradczą PwC na zlecenie INFARMY, GCPpl i POLCRO. Wzrost w tym obszarze w ciągu ostatnich 5 lat wyniósł ponad 10%. Jednocześnie w tym czasie o 15% spadła liczba wykonywanych badań klinicznych, a w efekcie aż o 10 tysięcy zmniejszyła się liczba pacjentów, którzy uzyskali za ich pośrednictwem uzyskali dostęp do innowacyjnych leków.

Co czwarty spot w telewizji w ub.r. promował produkty zdrowotne (analiza)

Z roku na rok rośnie liczba przekazów handlowych produktów zdrowotnych i leków. O ile w 1997 roku w czterech programach wyemitowano 7 995 reklam, to już w trzech pierwszych kwartałach 2015 r. w 9 programach było ich już 266 509. Reklamy produktów zdrowotnych i leków pokazują się też częściej - w 1997 roku przekazy handlowe produktów zdrowotnych i leków stanowiły 5 proc. wszystkich reklam (co 20 reklam była reklamą tych produktów), w 2015 r. udział ten wyniósł już 20 proc.(co piąta emitowana reklama była reklamą tego typu produktów) - wynika z analizy KRRiT.

Polska farmacją stoi

Polska farmacja jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż w Europie. Nakłady polskich firm farmaceutycznych na badania i rozwój daleko przekraczają średnią rynkową, a cały sektor staje się powoli wzorem do naśladowania nie tylko dla polskich przedsiębiorstw. Kolejny krok na tej drodze, to otwarte właśnie Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Adamed w podwarszawskim Pieńkowie, gdzie opracowywane będą nowe technologie m.in. w onkologii.

Zwrot z inwestycji w badania i rozwój w sektorze farmaceutycznym wyniósł w 2015 roku jedynie 4,2 proc.

Sektor farmaceutyczny uchodzi za jeden z najbardziej innowacyjnych obszarów, w którym na działalność B+R przeznacza się duże środki finansowe. Jak się jednak okazuje, zwrot z tej inwestycji jest coraz mniejszy. Według raportu „Measuring the return from pharmaceutical innovation 2015. Transforming R&D returns in uncertain times”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, w 2015 roku wyniósł on zaledwie 4,2 proc., podczas gdy pięć lat wcześniej było to 10,1 proc. Dużo lepiej niż rynkowi liderzy radzą sobie średnie firmy, w których średni zwrot z inwestycji w B+R w latach 2013-2015 wyniósł aż 17 proc. W branży farmaceutycznej widać wyraźny trend, polegający na przekazywaniu wypracowanych zysków na dywidendy dla akcjonariuszy zamiast inwestowania ich w działalność badawczo-rozwojową.

Globalne przychody firm farmaceutycznych za trzy lata wyniosą 1,4 biliona dolarów

Starzejące się społeczeństwa, wzrost liczby chorób przewlekłych, a także dynamiczny rozwój na rynkach wschodzących nieustannie sprzyjają wzrostowi przychodów firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i technologii medycznej. Jednocześnie, jak wskazuje raport „2016 Global life sciences outlook. Moving forward with cautious optimism” przygotowany przez firmę doradczą Deloitte, branża ta, również w Polsce, znajduje się pod coraz większą presją cenową i wymogiem wyższej efektywności. Wszystko to sprawia, że wydatki na opiekę zdrowotną w skali globalnej w latach 2015-2019 wzrosną o średnio 4,3 proc., czyli mniej niż przed kryzysem finansowym w 2009 roku.

Dostęp do kapitału główną barierą dla rozwoju biotechnologii na polskim rynku

Raport „Biotechnologia w Polsce. Branżowy punkt widzenia” przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej przez Deloitte na przestrzeni sierpnia i października 2015 roku wśród spółek biotechnologicznych. Do wzięcia udziału w badania zostało zaproszonych 86 podmiotów działających w sektorze. Partnerami projektu są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) współpracujące z Life Science Biznes Consulting (LSBC) w ramach programu BRIdge Mentor.

Główną barierą dla rozwoju biotechnologii w Polsce jest dostęp do kapitału

Największym czynnikiem ryzyka dla działalności branży biotechnologicznej w Polsce zdaniem 60 proc. ankietowanych przedstawicieli firm z tego sektora jest dostęp do finansowania, w tym do środków publicznych i funduszy unijnych. Jednocześnie według 40 proc. badanych warunki do prowadzenia biznesu w tym segmencie rynku w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy poprawią się. Jak wynika z badania „Biotechnologia w Polsce. Branżowy punkt widzenia”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte najbardziej popularnym i realistycznym sposobem na komercjalizację technologii opracowanych przez firmę biotechnologiczną jest umowa licencyjna z dużą spółką.

Bezpieczeństwo farmaceutyczne Polski. Raport.

Publikacja, którą Państwo czytacie, ma przybliżyć problematykę bezpieczeństwa farmaceutycznego Polski. Pojęcie to do tej pory nie funkcjonowało w powszechnej świadomości - czy to pacjentów, czy też organów odpowiedzialnych za tę sferę funkcjonowania państwa. Czas zatem najwyższy, by usystematyzować to zagadnienie i nakreślić rolę, jaką odgrywa w nim krajowy przemysł farmaceutyczny.

Raport społeczny Grupy Polpharma

Grupa Polpharma opublikowała raport społecznej odpowiedzialności za lata 2013-2014, który obejmuje wyniki wszystkich spółek i oddziałów Grupy w Polsce.

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

POMÓŻCIE!!!

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Katalog firm

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl