Publikacje

Lean. Zderzenie wiedzy z doświadczeniem. Czy wiedza o Lean wystarcza, aby stworzyć perfekcyjną organizację?

Kilka miesięcy temu podczas wizyt u jednego z naszych klientów, działającego w branży farmaceutycznej, uczestniczyłem w audycie powdrożeniowym. Celem było określenie poziomu utrzymania wprowadzonych standardów i rozwiązań w obszarze budowy kultury ciągłego doskonalenia oraz efektywności procesów, w którym peryferia produkcyjne – w tym dział Utrzymania Ruchu – był bardzo dobrze zorganizowany. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i zobaczyłem, że wprowadzone standardy zarządzania w oparciu o Lean zostały nie tylko utrzymane, ale rozwinęły się znacząco.

Magazyn – kluczowe ogniwo w logistyce farmaceutycznej

Według Grand View Research wielkość globalnego rynku logistyki farmaceutycznej w 2020 r. została wyceniona na 73,3 mld dol. Szacuje się, że sektor ten do 2028 r. będzie się rozwijać na poziomie 8,5 proc. rocznie. Czas globalnej pandemii pokazał wyraźnie, jak istotne jest zabezpieczenie nieprzerwanego dostępu do zapasów leków i preparatów medycznych. Dzięki odpowiednio zaplanowanym operacjom logistycznym oraz procesom wytwarzania farmaceutyków, mamy szansę zapewnić ciągłość dostaw preparatów dla pacjentów w Polsce. Z pomocą przychodzą deweloperzy magazynowo-przemysłowi, którzy na potrzeby firm farmaceutycznych tworzą dostosowane do ich wymagań specjalistyczne budynki. O swoich doświadczeniach w tym zakresie opowiada firma 7R.

Nitrozoaminy w produktach leczniczych

W czerwcu 2018 roku władze UE dowiedziały się o obecności nitrozoaminy, N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) w walsartanie od jednego producenta aktywnych składników farmaceutycznych (API). Następnie wykryto kolejną nitrozoaminę, N-nitrozodietyloaminę (NDEA), co w konsekwencji doprowadziło do uzupełnienia listy o kolejne sartany od większej liczby producentów API. Niebezpieczeństwo tych związków chemicznych polega na tym, że NDMA i NDEA są klasyfikowane jako prawdopodobne ludzkie czynniki rakotwórcze, a ich obecność w sartanach była wówczas nieoczekiwana.

Czy audyty zdalne skutecznie sprawdzają system jakości?

Pandemia COVID-19 przyspieszyła i zwiększyła skalę stosowania zdalnej formy audytów i inspekcji do sprawdzenia systemu jakości w branży farmaceutycznej. Czy po ponad 1,5 roku doświadczeń z powszechnym użyciem tej formy przebiegu audytów jesteśmy w stanie ocenić jej skuteczność i obiektywność?

Naturalna ewolucja branży opakowaniowej – drukarnia farmaceutyczna na drodze do Przemysłu 4.0

Celem każdej dynamicznie rozwijającej się organizacji jest kompleksowe podejście do zachodzących w danym przedsiębiorstwie procesów. W centrum tej zmiany powinien być klient zewnętrzny, czyli odbiorca naszych produktów i usług, oraz wewnętrzny – nasz pracownik. Drogą do osiągnięcia jak największej elastyczności biznesowej, uproszczenia procesów i optymalizacji kosztowej jest wszechstronna cyfryzacja i automatyzacja procesów. Proces ten nazwano czwartą rewolucją przemysłową – Industry 4.0.

Optymalizacja opakowań blistrowych i procesów pakowania dla stałych postaci leków. Aspekty rejestracyjne i techniczne. CZĘŚĆ 4

Dyskusja na temat folii blistrowych zwyczajowo sprowadza się do dwóch atrybutów. Pierwszym jest specyfikacja, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych parametrów, takich jak skład ilościowy i jakościowy oraz barierowość dla wody, tlenu i światła. Drugim, jak łatwo się można domyśleć, jest cena. Większość wytwórców produktów leczniczych dokonuje wyboru folii blistrowych na podstawie porównania specyfikacji i ceny. Są to łatwo dostrzegalne, wręcz oczywiste kryteria, które nawet osobie nie będącej specjalistą od opakowań rzucają się w oczy. Czy są to kryteria jedyne?

Systemy sterowania do zarządzania obiektem przemysłowym BMS

Branża farmaceutyczna podlega ścisłym regulacjom w zakresie utrzymania i monitorowania parametrów środowiskowych, stąd potrzeba pełnej kontroli i szybkiej reakcji w przypadku pojawienia się odchyleń. Tradycyjne układy sterowania systemem BMS, oparte na wielu autonomicznych sterownikach nie nadążają za dzisiejszymi możliwościami w zakresie integracji, diagnostyki czy monitorowania i udostępniania informacji o stanie instalacji w zakładzie.

Izolatory – czy da się powiązać ochronę produktu z ochroną środowiska?

Małe vs duże cząstki. Jak możemy przeczytać w wydawnictwach branżowych, już prawie 50% leków w pipeline w pierwszej fazie rozwoju to substancje wielkocząsteczkowe otrzymywane na drodze procesów biotechnologicznych i działające wysoce selektywnie. Zaobserwować można stałą tendencję wzrostową dla substancji wielkocząsteczkowych, które weszły w ostatnią fazę rozwoju, zatwierdzenia oraz wdrożenia na rynek. Nowoczesne leki biotechnologiczne są lekami relatywnie młodszymi od małocząsteczkowych, a technologie wytwarzania są trudniejsze, poczynając od wyselekcjonowania odpowiednich szczepów komórkowych i ich namnażania, po oczyszczenie i formulację produktu. Nie są w stanie zastąpić we wszystkich aspektach substancji małocząsteczkowych, ale stanowią kluczową gałąź obecnego rozwoju przemysłu farmaceutycznego, a osiągnięcia biotechnologii wykorzystuje się w obszarach procesowych małych cząstek.

Ulga na działalność badawczo – rozwojową i ulga na robotyzację w branży farmaceutycznej

Branża farmaceutyczna bez wątpienia kojarzy się z wszelkiego rodzaju innowacjami oraz działaniami o charakterze badawczo-rozwojowym. I tak w przypadku firm z branży IT, podstawową zachętą podatkową jest tzw. ulga IP Box (choć wbrew pozorom wiele firm farmaceutycznych też może być beneficjentem tej ulgi), to w przypadku przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej najchętniej wybieranym instrumentem podatkowym jest ulga na działalność badawczo- rozwojową (ulga B+R).

Dane pacjentów w badaniach klinicznych – aktualne przepisy

Badania kliniczne to fundament współczesnej medycyny. Są niezbędne do tego, by sprawdzić czy dana substancja, która znajdzie się w leku jest bezpieczna, skuteczna i lepsza od dostępnych. Dzięki nim możliwe jest poznawanie nowych i rozwój istniejących strategii terapeutycznych, zgłębianie wiedzy o skuteczności i bezpieczeństwie leków. Każdy lek, zanim trafi do sprzedaży, musi przejść serię tego typu badań.

Serię produktu leczniczego po 1 sierpnia 2024 roku zwolni tylko Osoba Wykwalifikowana z uzupełnionymi uprawnieniami

Do 2024 rok u Osoby Wykwalifikowane zatrudnione u Wytwórców lub Importerów Produktów leczniczych będą musiały spełnić nowe wymagania nałożone ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej w skrócie ustawa nowelizująca z 2018 r.) Jeśli nie dostosują się do dnia 1 sierpnia 2024 r. do wymagań określonych w art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej w skrócie ustawa Pr. Farm.), serie produktu leczniczego zwolnione do obrotu przez te osoby po tym terminie, będą podlegały wycofaniu z obrotu na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy nowelizującej z 2018 r. Sprawdź jakie zmiany przewidział ustawodawca dla Osób Wykwalifikowanych.

Współczesne laboratorium wytwórcy leków

Wytwórnia produktów leczniczych nie może prawidłowo funkcjonować bez wsparcia w postaci laboratorium. Laboratoria farmaceutyczne mają wiele zadań; z czasem jest ich coraz więcej. To powoduje, że wielu wytwórców leków lub substancji czynnych służących do ich wytworzenia, chcąc obsłużyć wszystkie realizowane procesy produkcyjne nierzadko decyduje się na nawiązanie współpracy także z laboratoriami zewnętrznymi. Jakie powinno być współczesne laboratorium w świecie przemysłu farmaceutycznego? Co odróżnia to laboratorium od tych działających w innych gałęziach przemysłu?

Zapobieganie i naprawa J-HOOK

Każdy, kto doświadczył wieczkowania lub rozwarstwiania podczas produkcji tabletek wie, jak bardzo frustruje człowieka rozwiązanie tego problemu. W tym artykule, omówimy możliwą przyczynę i kilka rozwiązań. Brzegi „tipa” tzw. łysinki, które formują się w literę J są charakterystycznymi wzorami zużycia stempla i są przyczyną takich defektów tabletek, jak wieczkowanie oraz rozwarstwianie i nazywamy je „J-Hook”.

Rozwój nowego produktu leczniczego – rzemieślnictwo czy taśma produkcyjna?

Rozwój nowych produktów leczniczych stanowi wyzwanie dla zespołów opracowujących zarówno innowacyjne produkty lecznicze, jak i generyczne. Z uwagi na swoją specyfikę leki generyczne stanowią większe wyzwanie dla zespołów technologów ze względu na szereg ograniczeń budżetowych, technicznych czy technologicznych. Pomimo wielu trudności to właśnie sektor branży farmaceutycznej zajmujący się wprowadzaniem na rynek leków generycznych z roku na rok zwiększa swoje udziały w rynku, poszerzając różnorodność dostępnych produktów leczniczych.

Od laboratorium do patentu

Chyba każdy twórca pracujący w laboratorium marzy o tym, aby dołożyć swoją cegiełkę do postępu na świecie i uczynić go lepszym. Często, gdy cel ten zostanie już osiągnięty, twórca czym prędzej chce się podzielić swoim wynalazkiem. Jednak, aby móc czerpać korzyści z wkładu włożonego w opracowanie innowacyjnego rozwiązania, należy zawczasu pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu prawnym swoich pomysłów.

Gdy wynajem może być lepszym wyjściem

Nakłady kapitałowe i inwestycje w infrastrukturę wodną mają znaczenie krytyczne dla podtrzymania nieprzerwanego zaopatrzenia w wysokiej jakości wodę... ale kiedy lepszym wyjściem może być wynajem wyposażenia, zamiast jego zakupu?

Aktualne wydanie

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

SZKOLENIA BRANŻOWE 2022

POMÓŻCIE!!!

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl