Publikacje

Przemyślany wybór rozwiązań do ochrony dłoni dla laborantów badawczych

W przypadku pracy z szeroką gamą substancji chemicznych oraz w kontekście używania specjalistycznego sprzętu w środowisku laboratoryjnym obowiązują szczególne wymagania dotyczące ochrony dłoni. Podobna sytuacja ma miejsce w laboratoriach, gdzie integralność procesów i wyniki badań zależą od stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed skażeniem spowodowanym kontaktem z ludźmi lub skażeniem krzyżowym pojawiającym się między próbkami.

Dostateczne ujawnienie wynalazku, a wyścig po patent na rynku farmaceutycznym

Obowiązkiem zgłaszającego wniosek o udzielenie patentu, wynikającym z ustawy Prawo Własności Przemysłowej (PWP), jest dostateczne ujawnienie wynalazku już w dacie dokonania zgłoszenia. Aby chronić własność intelektualną, większość firm na rynku medycznym, składa zgłoszenia patentowe na jak najwcześniejszym etapie, w bardzo szerokim zakresie (np. uwzględniając wszystkie badane związki). Ma to na celu uzyskanie możliwie najszerszego monopolu. Dopiero z czasem, po wykonaniu dodatkowych eksperymentów i analiz, staje się jasne, które związki wykazują najbardziej pożądaną aktywność i mogą mieć największy rynkowy potencjał.

Trendy w projektowaniu opakowań suplementów diety

Świeża historia. Patrząc wstecz na polski rynek opakowań zwykle wyróżnia się kilka faz ewolucji wyglądu produktów. Pierwszą, najbardziej podstawową fazą było pełnienie przez opakowanie funkcji stricte ochronnej, a w warstwie grafiki funkcji stricte informacyjnej. Czyli opakowanie miało jedynie chronić zawartość produktu i umożliwiać jego bezpieczny transport i magazynowanie, plus w jak najuboższej formie informować o zawartości, podając nazwę, gramaturę oraz producenta towaru.

Dzielenie opakowań możliwe dopiero po opracowaniu instrukcji

Nowe projektowane wymagania w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej przewidują szczególne warunki przyjmowania, przechowywania, transportu oraz dokumentowania czynności dotyczących szczepionek przeciwko COVID-19 oraz innych produktów leczniczych wykorzystywanych w procesie szczepień lub farmakoterapii w tym zakresie. Sprawdź kiedy możliwe jest dzielenie produktów leczniczych stanowiących wspomniane szczepionki i jak prawidłowo przygotować instrukcję ich dzielenia?

Wytwarzanie produktów leczniczych. Jakie zapisy w zakresie odpowiedzialności stron zawrzeć w umowie o wytwarzanie produktów leczniczych?

Do obszarów aktywności podmiotów odpowiedzialnych czy wytwórców produktów leczniczych należy także powierzanie wytwarzania innym wytwórcom produktów leczniczych. Stąd należy pamiętać, aby powierzenie wytwarzania produktów leczniczych odbyło się w drodze umowy zawartej na piśmie z jej wykonawcą. Sprawdź jakie zapisy w zakresie odpowiedzialności stron poza standardowymi zapisami treściowymi powinny znaleźć się w umowie o wytarzanie produktów leczniczych.

Trwałość narzędzi

„Na jak długo powinien starczyć zestaw stempli?” To jedno z najczęściej zadawanych pytań dostawców narzędzi. Odpowiedź zależy od wielu czynników, w tym kształtu tabletki, charakterystyki produktu oraz rodzaju stali z jakich wykonane są narzędzia. Oceniając żywotność stempli i matryc, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, aby zabezpieczyć twoją inwestycję.

LEK-AM Firma z charakterem

Rynek farmaceutyczny jest obecnie jednym z najbardziej rozwiniętych sektorów światowej gospodarki. A ta jest tak silna, jak silne i prężenie działające są firmy, które wywodzą się z rynków krajowych. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM, budowane wyłącznie na polskim kapitale i obecne w tej branży od ponad 21 lat, zajmuje wysoką pozycję wśród najważniejszych producentów leków.

Wytyczne dla produktów leczniczych stosowanych razem z wyrobami medycznymi

Leki i wyroby medyczne podlegają przepisom jednolitego rynku i mają bezpośredni wpływ na ludzkie zdrowie. Solidne ramy prawne chronią zdrowie publiczne i gwarantują bezpieczeństwo tych produktów w pełnym cyklu: od prób i testów, po zezwolenie na dopuszczenie do obrotu, nadzór i wycofanie z używania.

Magazyn hurtowni farmaceutycznej – jak się przygotować i go prowadzić?

Produkty farmaceutyczne to szczególny rodzaj towaru, który podlega bardzo wysokim wymaganiom prawnym i jakościowym na wszystkich etapach – od jego produkcji po dostarczenie do rąk pacjenta. Wszystko po to, aby mieć pewność, że lek lub inny produkt farmaceutyczny po zastosowaniu przez pacjenta będzie miał najwyższą skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Alternatywy dla dwutlenku tytanu: równoważenie potrzeb przemysłu i konsumentów z poszanowaniem przepisów w zmieniającym się krajobrazie prawnym

Współcześni konsumenci suplementów diety są bardziej świadomi znaczenia dobrego samopoczucia, które odgrywa coraz ważniejszą rolę w ich życiu. Poszukujemy bezpiecznych produktów o czystym składzie, kierując się nie tylko dbałością o własne zdrowie, ale często także chęcią wspierania rozwiązań przyjaznych dla środowiska. W związku z tym konsumenci skłaniają się ku suplementom diety zawierającym naturalne i proste składniki.

Jak naturalnie odblokować potencjał mózgu? Naukowcy wynaleźli innowacyjny sposób na wysoką przyswajalność kurkuminy

W dzisiejszych czasach zaburzenia neurologiczne stanowią jedno z największych zagrożeń dla zdrowia człowieka. Ich zakres obejmuje wiele różnych problemów, m.in. depresję, stres, pogorszenie funkcji poznawczych lub motorycznych. Bardziej podatni na nie są często ludzie starsi (powyżej 50. roku życia), choć ostatnie badania wykazują, że dolegliwości te występują również w znacznym stopniu u osób w młodszym wieku.

Surowce w suplementach diety – tradycyjne czy nowoczesne?

Składniki w branży suplementów diety podlegają ciekawej klasyfikacji. Tradycyjne, zaufane komponenty przeciwstawiane są nowym, słabo poznanym, czasem wręcz eksperymentalnym surowcom. Czy lepsze jest wrogiem dobrego? Przeanalizujmy.

SPC Manufacturing Waiver – czyli możliwość produkcji leków generycznych i biopodobnych „na magazyn” lub w celu ich eksportu, w okresie obowiązywania ochrony leku innowacyjnego

Leki generyczne oraz leki biopodobne są wytwarzane oraz wprowadzane do obrotu po upływie okresu obowiązywania ochrony leków innowacyjnych – w szczególności ochrony patentowej oraz ochrony wynikającej z przyznania danemu produktowi tzw. dodatkowego prawa ochronnego (ang. Supplementary Protection Certifi cate – „SPC"). Warto odnotować ostatnie zmiany do aktu prawnego regulującego SPC, wprowadzające tzw. wyjątek produkcyjny („SPC Manufacturing Waiver”).

Aktualne wydanie

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

SZKOLENIA BRANŻOWE 2022

POMÓŻCIE!!!

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl