Produkcja*

Estragol w ziołowych produktach leczniczych

W 2005 r. HMPC przygotował „Oświadczenie publiczne w sprawie stosowania ziołowych produktów leczniczych zawierających estragol”. Istnieje wiele roślin i ich preparatów, które zawierają estragol, czasami w bardzo dużych ilościach. Z europejskiego punktu widzenia najciekawszą rośliną jest koper włoski (Foeniculum vulgare Mill. – zarówno owoce, jak i olejki eteryczne) i anyż (Pimpinella anisum L.) – oba powszechnie stosowane w przemyśle farmaceutycznym. Na podstawie dostępnych danych toksykologicznych, wywnioskowano, że estragol jest naturalnie występującym genotoksycznym czynnikiem rakotwórczym o sile DNA podobnej do safrolu.

Produkcja peletek ezomeprazolu do zastosowań MUPS Precyzyjne powlekanie fluidalne

Formuły MUPS to szeroko rozpowszechnione farmaceutyczne formy wytwarzania leku z grupy inhibitorów pompy protonowej – ezomeprazolu. W tym celu mikropeletki z substancją aktywną są powlekane i przygotowywane w formie tabletek lub kapsułek. Procesory fluidalne z serii VENTILUS® od Romaco Innojet doskonale nadają się do powlekania mikropeletek w ramach procesu opartego na przepływie powietrza przez złoże opracowanego przez Herbert Hüttlin.

7 etapów, które pomogą ci poprawić jakość twoich tabletek!

1. Długość robocza: Jest to najważniejszy parametr naszych narzędzi. Odpowiada on za wagę tabletki, jej twardość oraz grubość. Długość robocza stempla nie powinna przekraczać wariancji 0,051 mm zarówno dla stempli górnych oraz dolnych. Pomiarów należy dokonywać na nowych stemplach, a następnie zmierzyć je ponownie po procesie tabletkowania, aby zweryfikować ich stan.

Specjalistyczne zastosowanie mieszalników w branży farmaceutycznej

Wytwarzanie produktu farmaceutycznego lub biotechnologicznego może przebiegać w jednym urządzeniu lub w większej linii technologicznej. Każda instalacja powinna zostać właściwie zaprojektowana i przetestowana, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko przestojów produkcyjnych związanych z przezbrojeniem, czyszczeniem czy naprawami.

Inspekcja krawędzi – przybliżenie kwestii zużycia tipa w stemplu

Zwrócenie uwagi na zużycie krawędzi tipa w stemplu jest często pomijanym aspektem podczas wykonywania procedury inspekcji oprzyrządowania. Zużycie tipa jest zjawiskiem typowym i może być powodowane przez różne czynniki, między innymi: źle zaprojektowany kształt tabletki i narzędzi, charakterystykę produktu, niewłaściwy dobór stali oraz niepoprawne ustawienie parametrów tabletkarki. Zużycie powierzchni czaszy nie ma jednak znaczącego związku z typowymi defektami tabletek takimi jak wieczkowanie, podrywanie i wznoszenie krawędzi (ang. flashing). Te nieprawidłowości są powiązane głównie z łysinką tipa i zużyciem jego zewnętrznej krawędzi.

Zalety maszyn prototypowych w przemyśle farmaceutycznym

W fabrykach przemysłu farmaceutycznego, niejednokrotnie realizowane są procesy produkcyjne i pomocnicze, automatyzowane maszynami specjalistycznymi. Takie rozwiązania są z reguły niestandardowe, dlatego konieczne jest zaprojektowanie i zbudowanie maszyny prototypowej, ściśle dopasowanej do konkretnych potrzeb technologicznych procesu.

Ochrona zasobów sprężonego powietrza

Wykraczając poza sprężarkę, poza system sprężonego powietrza celem przeprowadzenia pełnej analizy operacyjnej żeby maksymalizować wydajność i ochronę zasobów.

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w produktach farmaceutycznych

Mikrobiologią farmaceutyczną nazywa się gałąź nauki związanej bezpośrednio z aspektami produkcji oraz stosowania i działania leków i innych substancji przeznaczenia farmaceutycznego. Urzędy oraz komórki nadzorujące produkty farmaceutyczne wymuszają na ich Producentach podporządkowanie się do obowiązujących norm i wytycznych dotyczących jakości uzyskiwanych wyrobów.

Napełnianie małych partii produktu Jak leki ATMP zmieniają na zawsze branżę farmaceutyczną

Biotechnologii komórkowej i molekularnej towarzyszy ewolucja w produkcji farmaceutycznej: podczas gdy kiedyś liczyły się przede wszystkim szybkie, wysokowydajne linie produkcyjne, dziś coraz więcej producentów farmaceutycznych inwestuje w rozwój i komercjalizację drogich leków, które stawiają zupełnie inne wymagania w zakresie produkcji i napełniania. Jak te zmienione wymagania mogą być realizowane po stronie maszyny przy napełnianiu małych partii produktu?

Przemyślany wybór rozwiązań do ochrony dłoni dla laborantów badawczych

W przypadku pracy z szeroką gamą substancji chemicznych oraz w kontekście używania specjalistycznego sprzętu w środowisku laboratoryjnym obowiązują szczególne wymagania dotyczące ochrony dłoni. Podobna sytuacja ma miejsce w laboratoriach, gdzie integralność procesów i wyniki badań zależą od stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed skażeniem spowodowanym kontaktem z ludźmi lub skażeniem krzyżowym pojawiającym się między próbkami.

Trwałość narzędzi

„Na jak długo powinien starczyć zestaw stempli?” To jedno z najczęściej zadawanych pytań dostawców narzędzi. Odpowiedź zależy od wielu czynników, w tym kształtu tabletki, charakterystyki produktu oraz rodzaju stali z jakich wykonane są narzędzia. Oceniając żywotność stempli i matryc, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, aby zabezpieczyć twoją inwestycję.

Nitrozoaminy w produktach leczniczych

W czerwcu 2018 roku władze UE dowiedziały się o obecności nitrozoaminy, N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) w walsartanie od jednego producenta aktywnych składników farmaceutycznych (API). Następnie wykryto kolejną nitrozoaminę, N-nitrozodietyloaminę (NDEA), co w konsekwencji doprowadziło do uzupełnienia listy o kolejne sartany od większej liczby producentów API. Niebezpieczeństwo tych związków chemicznych polega na tym, że NDMA i NDEA są klasyfikowane jako prawdopodobne ludzkie czynniki rakotwórcze, a ich obecność w sartanach była wówczas nieoczekiwana.

Zapobieganie i naprawa J-HOOK

Każdy, kto doświadczył wieczkowania lub rozwarstwiania podczas produkcji tabletek wie, jak bardzo frustruje człowieka rozwiązanie tego problemu. W tym artykule, omówimy możliwą przyczynę i kilka rozwiązań. Brzegi „tipa” tzw. łysinki, które formują się w literę J są charakterystycznymi wzorami zużycia stempla i są przyczyną takich defektów tabletek, jak wieczkowanie oraz rozwarstwianie i nazywamy je „J-Hook”.

Rozwój nowego produktu leczniczego – rzemieślnictwo czy taśma produkcyjna?

Rozwój nowych produktów leczniczych stanowi wyzwanie dla zespołów opracowujących zarówno innowacyjne produkty lecznicze, jak i generyczne. Z uwagi na swoją specyfikę leki generyczne stanowią większe wyzwanie dla zespołów technologów ze względu na szereg ograniczeń budżetowych, technicznych czy technologicznych. Pomimo wielu trudności to właśnie sektor branży farmaceutycznej zajmujący się wprowadzaniem na rynek leków generycznych z roku na rok zwiększa swoje udziały w rynku, poszerzając różnorodność dostępnych produktów leczniczych.

Gdy wynajem może być lepszym wyjściem

Nakłady kapitałowe i inwestycje w infrastrukturę wodną mają znaczenie krytyczne dla podtrzymania nieprzerwanego zaopatrzenia w wysokiej jakości wodę... ale kiedy lepszym wyjściem może być wynajem wyposażenia, zamiast jego zakupu?

Aktualne wydanie

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

SZKOLENIA BRANŻOWE 2023

POMÓŻCIE!!!

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl