Artykuły

Pharmena: nowe wnioski patentowe na 1-MNA w nowozdefiniowanych wskazaniach

Nowe zgłoszenia patentowe Pharmeny, dokonane w Polsce i w USA dotyczą uzyskania ochrony patentowej na stosowanie 1-MNA jako składnika leków i suplementów dla takich nowozdefiniowanych wskazań, jak infekcje wirusowe, szczególnie te wywołujące zapalenie dróg oddechowych i choroby alergiczne. Byłyby to zatem takie choroby, jak m.in. grypa, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, infekcja wirusem Sars-CoV-2 czy astma.

BIOMED LUBLIN JEDNYM Z TRZECH EUROPEJSKICH PRODUCENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ TESTY SZCZEPIONKI PRZECIWGRUŹLICZEJ POD KĄTEM SARS-COV-2

W Niemczech, Holandii, Australii i Indiach ruszają badania mające na celu zbadanie wpływu szczepionki przeciwgruźliczej BCG na odporność organizmu wobec innych chorób, w tym COVID-19 (wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2). Spośród ochotników zatrudnionych w holenderskich szpitalach, 500 osób ma przetestować szczepionkę, a 500 otrzyma placebo.

Raport z pandemii w branży Life Science

Skutki pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 z pewnością odczuje każda branża. Dla jednych oznacza to ogromne spadki przychodów i masowe zwolnienia, ale dla innych może być to pewnego rodzaju szansa. Jak w tym wszystkim odnajduje się branża Life Science?

Czy patent to monopol absolutny? Jak korzystać z praw IP w sytuacji kryzysowej?

Prawa własności przemysłowej są prawami niematerialnymi o charakterze majątkowym. Oznacza to, że można nimi obracać (sprzedaż, zastaw), dziedziczyć lub udzielać licencji na korzystanie. Uprawniony z prawa własności przemysłowej ma monopol na korzystanie z chronionego rozwiązania. W przypadku wynalazków nie ma ustawowego obowiązku korzystania z opatentowanego rozwiązania przez uprawnionego, zatem to od woli właściciela patentu zależy, czy i w jaki sposób z niego korzysta. Jednocześnie osoby trzecie nie mogą bez wiedzy i zgody uprawnionego korzystać z chronionego patentem rozwiązania. Czy to oznacza, że patent jest monopolem absolutnym?

Polscy chemicy pokazali, jak tanio zsyntetyzować lek stosowany w COVID-19

Prof. Bartosz Grzybowski z zespołem pokazał światu, jak z tanich związków, unikając istniejących patentów, wyprodukować lek HCQ stosowany w leczeniu COVID-19. Użył w tym swojego programu Chematica, który jest w stanie wskazać wygodną drogę syntezy dowolnego związku chemicznego.

INFARMA apeluje o jak najszybsze rozwiązanie problemu niedoborów leków

INFARMA apeluje o jak najszybsze rozwiązanie problemu niedoborów leków

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, odnosząc się do problemów z dostępnością leków, przekonuje o konieczności zwiększenia w 2020 roku budżetu przeznaczonego na refundację leków. Proponuje wzrost o 1,5 mld zł, co miałoby wpłynąć na poprawę dostępności leków w Polsce, a dodatkowo namawia do zmian cen leków na bardziej realne.

Hasco-Lek wyróżnione tytułem i certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Hasco-Lek kolejny raz zostało wyróżnione tytułem i certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Zaufanie milionów klientów, wartości etyczne, dobre praktyki stosowane w przedsiębiorstwie, a także społeczne zaangażowanie Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. po raz 17-sty zostały docenione i wyróżnione statuetką „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Podczas uroczystej Gali, która zorganizowana została w warszawskim Centrum EXPO XXI, nagrodę główną w imieniu Zarządu odebrała Dyrektor Marketingu Beata Korab-Białobrzeska.

Mabion może być pierwszą polską firmą biotechnologiczną, która wprowadzi lek biologiczny na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej w ramach procedury centralnej.

Mabion może być globalnym dostawcą leków biopodobnych

Mabion S.A., spółka biotechnologiczna zajmująca się wytwarzaniem onkologicznych leków biopodobnych, spodziewa się w tym roku opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), organu Europejskiej Agencji Leków (EMA). Opinia jest podstawą do wydania pozwolenia przez Komisję Europejską na dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20.

Nanotechnologia w polskiej farmacji: nanonośniki leków badane w Łodzi

Badane przez Michała Gorzkiewicza, doktoranta z Uniwersytetu Łódzkiego, dendrymery mają służyć jako nanonośniki dla mesalazyny, leku stosowanego przy przewlekłych stanach zapalnych jelit. Ich zadaniem byłoby ułatwienie transportu leku do zmienionych zapalnie tkanek i zminimalizowanie skutków ubocznych stosowania terapii.

Co będzie dalej z homeopatią w Europie?

Coraz więcej głosów podnosi się przeciwko zapisom w unijnej dyrektywie z 2001 roku, określającym produkty homeopatyczne mianem leków. Maria Luisa Carcedo, piastująca urząd ministra zdrowia w Hiszpanii, popiera wprowadzenie zmiany obecnego brzmienia dyrektywy, aby wobec produktów homeopatycznych zaczęto stosować równie restrykcyjne standardy co wobec innych leków.

Nowoczesne i inteligentne elektrody pH, do zastosowań w trudnych aplikacjach

Niezawodne elektrody pH są niezwykle istotne z punktu widzenia optymalizacji instalacji i bezpieczeństwa procesu, ponieważ ponad 30% wszystkich pomiarów jakościowych opiera się właśnie na wartościach pH. Każda z gałęzi przemysłu ma swoje wymagania aplikacyjne, które w większości przypadków różnią się od siebie całkowicie. Jaką elektrodę wybrać, by skutecznie usprawnić procesy w swoim zakładzie?

Nowe produkty Grupy PCC dla przemysłu farmaceutycznego – makrogole, soda kaustyczna farmaceutyczna i kwas solny czysty

Wymagania stawiane produktom wytwarzanym przez koncerny farmaceutyczne sprawiają, że do ich produkcji konieczne jest zastosowanie surowców oraz dodatków o najwyższej jakości i czystości. Substancje te muszą spełniać wiele restrykcji opisanych w Farmakopei Europejskiej. Dotyczą one nie tylko dopuszczalnych zakresów różnych parametrów, ale również metod prowadzenia badań. Wysoka jakość produktów dla farmacji oferowanych przez Grupę PCC pozwala spełniać te wymagania. Oferta firmy jest wciąż poszerzana o nowe wyroby, a ich jakość i bezpieczeństwo zapewnia szereg wdrożonych standardów, takich jak np. GMP, ISO 9001, ISO 14001 czy OHSAS.

Opracowanie aktów delegowanych do dyrektywy o lekach sfałszowanych dla polskiego systemu ochrony zdrowia ze wskazaniem najważniejszych ustaleń i odniesienia zmian do polskiego prawa farmaceutycznego

Polska, nieoficjalna wersja językowa rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej z 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi (dalej: „akty delegowane”) została przygotowana przez firmę Heron Translations Iwona Szarkowicz na zlecenie spółki Aegate Limited Sp. z o.o. oddział w Polsce oraz zweryfikowana przez zespół polskich specjalistów z zakresu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r., zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi - w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (dalej: „dyrektywa o lekach sfałszowanych” lub „dyrektywa 2011/62/UE”).

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

SZKOLENIE

WorldFood Poland

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl