Artykuły

INFARMA apeluje o jak najszybsze rozwiązanie problemu niedoborów leków

INFARMA apeluje o jak najszybsze rozwiązanie problemu niedoborów leków

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, odnosząc się do problemów z dostępnością leków, przekonuje o konieczności zwiększenia w 2020 roku budżetu przeznaczonego na refundację leków. Proponuje wzrost o 1,5 mld zł, co miałoby wpłynąć na poprawę dostępności leków w Polsce, a dodatkowo namawia do zmian cen leków na bardziej realne.

Hasco-Lek wyróżnione tytułem i certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Hasco-Lek kolejny raz zostało wyróżnione tytułem i certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Zaufanie milionów klientów, wartości etyczne, dobre praktyki stosowane w przedsiębiorstwie, a także społeczne zaangażowanie Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. po raz 17-sty zostały docenione i wyróżnione statuetką „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Podczas uroczystej Gali, która zorganizowana została w warszawskim Centrum EXPO XXI, nagrodę główną w imieniu Zarządu odebrała Dyrektor Marketingu Beata Korab-Białobrzeska.

Mabion może być pierwszą polską firmą biotechnologiczną, która wprowadzi lek biologiczny na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej w ramach procedury centralnej.

Mabion może być globalnym dostawcą leków biopodobnych

Mabion S.A., spółka biotechnologiczna zajmująca się wytwarzaniem onkologicznych leków biopodobnych, spodziewa się w tym roku opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), organu Europejskiej Agencji Leków (EMA). Opinia jest podstawą do wydania pozwolenia przez Komisję Europejską na dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20.

Nanotechnologia w polskiej farmacji: nanonośniki leków badane w Łodzi

Badane przez Michała Gorzkiewicza, doktoranta z Uniwersytetu Łódzkiego, dendrymery mają służyć jako nanonośniki dla mesalazyny, leku stosowanego przy przewlekłych stanach zapalnych jelit. Ich zadaniem byłoby ułatwienie transportu leku do zmienionych zapalnie tkanek i zminimalizowanie skutków ubocznych stosowania terapii.

Co będzie dalej z homeopatią w Europie?

Coraz więcej głosów podnosi się przeciwko zapisom w unijnej dyrektywie z 2001 roku, określającym produkty homeopatyczne mianem leków. Maria Luisa Carcedo, piastująca urząd ministra zdrowia w Hiszpanii, popiera wprowadzenie zmiany obecnego brzmienia dyrektywy, aby wobec produktów homeopatycznych zaczęto stosować równie restrykcyjne standardy co wobec innych leków.

Nowoczesne i inteligentne elektrody pH, do zastosowań w trudnych aplikacjach

Niezawodne elektrody pH są niezwykle istotne z punktu widzenia optymalizacji instalacji i bezpieczeństwa procesu, ponieważ ponad 30% wszystkich pomiarów jakościowych opiera się właśnie na wartościach pH. Każda z gałęzi przemysłu ma swoje wymagania aplikacyjne, które w większości przypadków różnią się od siebie całkowicie. Jaką elektrodę wybrać, by skutecznie usprawnić procesy w swoim zakładzie?

Nowe produkty Grupy PCC dla przemysłu farmaceutycznego – makrogole, soda kaustyczna farmaceutyczna i kwas solny czysty

Wymagania stawiane produktom wytwarzanym przez koncerny farmaceutyczne sprawiają, że do ich produkcji konieczne jest zastosowanie surowców oraz dodatków o najwyższej jakości i czystości. Substancje te muszą spełniać wiele restrykcji opisanych w Farmakopei Europejskiej. Dotyczą one nie tylko dopuszczalnych zakresów różnych parametrów, ale również metod prowadzenia badań. Wysoka jakość produktów dla farmacji oferowanych przez Grupę PCC pozwala spełniać te wymagania. Oferta firmy jest wciąż poszerzana o nowe wyroby, a ich jakość i bezpieczeństwo zapewnia szereg wdrożonych standardów, takich jak np. GMP, ISO 9001, ISO 14001 czy OHSAS.

Opracowanie aktów delegowanych do dyrektywy o lekach sfałszowanych dla polskiego systemu ochrony zdrowia ze wskazaniem najważniejszych ustaleń i odniesienia zmian do polskiego prawa farmaceutycznego

Polska, nieoficjalna wersja językowa rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej z 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi (dalej: „akty delegowane”) została przygotowana przez firmę Heron Translations Iwona Szarkowicz na zlecenie spółki Aegate Limited Sp. z o.o. oddział w Polsce oraz zweryfikowana przez zespół polskich specjalistów z zakresu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r., zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi - w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (dalej: „dyrektywa o lekach sfałszowanych” lub „dyrektywa 2011/62/UE”).

Rozwiązanie Paper on the Glass zorientowane na użytkownika. Punkt zwrotny w branży farmaceutycznej wykorzystującej do tej pory papier do rejestracji produkcji wsadowej.

Niniejszy artykuł prezentuje, w jaki sposób technologia i komputeryzacja umożliwiły postęp w zakresie tworzenia i zarządzania elektroniczną dokumentacją oraz sprawiły, że jest to rozwiązanie, które może bezpośrednio konkurować z wykorzystywanym do tej pory papierem, dzięki czemu osiąga się maksymalną efektywność procesu produkcyjnego a uzyskiwany produkt końcowy jest zawsze najwyższej jakości.

Analiza trendów w monitoringu mikrobiologicznym środowiska

W świetle aktualnych wytycznych coraz większy nacisk kładzie się na wykorzystywanie danych dotyczących atrybutów produktów oraz parametrów procesów i środowiska. Dzięki informacjom uzyskanym z bieżącego monitorowania takich danych możemy m.in. potwierdzić odpowiednią jakość (powtarzalność) naszego procesu produkcyjnego i stabilność jego otoczenia. Takie podejście pozwala również w czasie rzeczywistym wychwycić niepożądane zjawiska, które objawiają się zmianą przebiegu parametru, odstępstwem od wzorca lub wystąpieniem jakiegoś trendu. Natomiast idąc dalej, monitorując przebiegi parametrów i dysponując dla nich historycznymi danymi możemy nie tylko wykrywać niepokojące zdarzenia, ale również przewidywać ryzyko ich wystąpienia w przyszłości i dzięki temu przeciwdziałać im.

System autentyfikacji produktów leczniczych, jako nowe narzędzie dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce.

Jakie zmiany w prawie farmaceutycznym wprowadziła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi - w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji?

Strefy czyste w zakładach produkcyjnych.

Obecnie rynek farmaceutyczny jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu na świecie. Zapotrzebowanie na poprawę jakości i długości życia, a w następstwie rosnące wydatki na opiekę zdrowotną wpływają na zwiększenie się konkurencyjności firm farmaceutycznych. Taki stan rzeczy skłania do innowacji procesów produkcyjnych, a w rezultacie do poprawy jakości samych produktów i zwiększenia wolumenów. Wymaga to maksymalnego wykorzystania przestrzeni, inwestycji w infrastrukturę oraz ciągłego rozwoju umiejętności.

Co może być niebezpiecznego w suplementach diety? Krótka rzecz o zanieczyszczeniach.

Tabletki i drażetki, ampułki i saszetki, syropki i różnego rodzaju proszki. Półki aptek, sklepów zielarskich i zwyczajnych sklepów ogólnospożywczych uginają się od różnego rodzaju środków, które w zamierzeniu mają wspomóc wiele aspektów codzienności. To środki, mające uzupełniać standardową dietę człowieka. Uzupełniać, a więc suplementować (etymologicznie z łaciny supplementum znaczy właśnie uzupełnienie)

Roboty niezastąpione w produkcji leków

Przemysł farmaceutyczny - nie tylko w Polsce - odgrywa kluczową rolę zarówno w systemie ochrony zdrowia, jak i w całej gospodarce, mając przy tym strategiczne znaczenie dla interesów państwa. Z oczywistych względów branża jest nastawiona na ciągłe inwestowanie w badania i rozwój, a także poprawę wyposażenia zakładów w aparaturę naukowo-badawczą. Innowacyjność w przemyśle farmaceutycznym to jednak nie tylko badania i rozwój czy wysoko wykwalifikowana kadra. To przede wszystkim zaawansowana technologia wykorzystywana w produkcji leków. W obliczu wyśrubowanych norm produkcji to właśnie ona decyduje dziś o jakości produktów oraz konkurencyjności poszczególnych zakładów produkcyjnych na światowych rynkach.

Temapharm – polska firma, światowe technologie

Temapharm Sp. z o.o. jest młodą, dynamicznie rozwijającą się, polską firmą farmaceutyczną, założoną w grudniu 2005 roku przez grupę managerów, którzy doświadczenie zawodowe zdobyli między innymi w międzynarodowych koncernach farmaceutycznych.

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

POMÓŻCIE!!!

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl