Aktualności

Więcej leków biologicznych z Polski

Resort zdrowia wspólnie z Ministerstwem Rozwoju stawiają na biotechnologię i będą dążyć do rozwijania w naszym kraju produkcji leków biologicznych i biopodobnych - taką deklarację złożył wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz na konferencji prasowej w Warszawie.

W Polsce powstała platforma wspierająca monitorowanie niepożądanych działań leków. Będzie analizowała przypadki zgłaszane w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie

W Polsce powstała właśnie międzynarodowa platforma, która będzie gromadzić i analizować dane dotyczące niepożądanych działań leków firmy Pfizer. Takie przypadki mogą zgłaszać zarówno pacjenci, jak i lekarze, pielęgniarki czy farmaceuci. Platforma będzie obejmować zasięgiem całą Europę, Afrykę i Bliski Wschód. Jej utworzenie poprzedziła długa rekrutacja wysoko wyspecjalizowanych ekspertów.

Granty INNNEUROPHARM dla projektów Polpharmy

Grupa Polpharma uzyskała dofinansowanie dla dwóch projektów w ramach programu sektorowego INNNEUROPHARM wpierającego projekty badawcze sektora farmaceutycznego.

Merck pnie się w górę na rynku szczepionek

Analitycy oczekują, że drugą pozycję niespodziewanie zajmie firma Merck z 7,5 mld USD przychodu ze sprzedaży szczepionek w 2022 roku. Zaraz za nią znajdzie się Pfizer (7,13 mld USD) oraz Sanofi (6,8 mld USD). Za lidera w dalszym ciągu uważany jest koncern GlaxoSmithKline (GSK) z przychodem na poziomie 8,65 mld USD. Według analityków zmiana jest spowodowana prognozą dotyczącą wzrostu sprzedaży produktów wytwarzanych przez Merck o nazwach Gardasil oraz Pneumovax odpowiednio o 215 mln USD i 268 mln USD. Mniejszych wzrostów w przedziale 80-122 mln USD oczekuje się również po innych produktach firmy - RotaTeq, Varivax, Proquad oraz Vaxelis. Ponadto trwają prace nad szczepionką przeciwko eboli, która dodatkowo może poprawić notowania firmy.

NCBR inwestuje w sektor farmaceutyczny

Pierwszy konkurs programu sektorowego INNONEUROPHARM rozstrzygnięty. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało 160 mln zł na prace badawczo-rozwojowe.

INFARMA po raz kolejny opublikowała dane dotyczące współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych

W terminie 27-30 czerwca br., podobnie jak w ubiegłym roku, firmy sygnatariusze Kodeksu Przejrzystości opublikowały dane dotyczące wartości i zakresu współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych, w tym lekarzami, farmaceutami, pielęgniarkami i położnymi, a także organizacjami ochrony zdrowia za rok 2016. Podsumowanie oraz odnośniki do wszystkich raportów firm, zaprezentowane zostały na stronie internetowej www.kodeksprzejrzystosci.pl.

Firmy farmaceutyczne powiększają bazę naukowców opracowujących nowe leki w Polsce. AstraZeneca chce do 2018 roku zatrudnić 1 tys. osób

Dla wielu firm farmaceutycznych Polska staje się krajem pierwszego wyboru na prowadzenie badań klinicznych. Tylko w 2016 roku Międzynarodowe Centrum Badań Klinicznych AstraZeneca zainwestowało w globalną działalność badawczo-rozwojową ok. 6 mld dol., a co drugi projekt globalny jest koordynowany właśnie z Polski. Zaangażowanie w działania badawczo-rozwojowe przekłada się na oferowane przez firmę portfolio leków. AstraZeneca skupia się na immunoonkologii, także na schorzeniach kardiologicznych i metabolicznych. Do 2018 roku firma planuje zatrudnić ponad tysiąc osób.

Powołano Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków

5 lipca 2017 roku powołana została Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków, której celem jest stworzenie i wdrożenie informatycznego systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. Obowiązek utworzenia organizacji wynika z przepisów wspólnotowych, mających na celu powstrzymanie procederu fałszowania leków, który zagraża zdrowiu i życiu pacjentów. Podobne organizacje powstaną we wszystkich krajach unijnych.

Pierwsze takie praktyczne studia w Polsce

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny – to nazwa nowego kierunku studiów utworzonego przez Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA. Te unikalne w skali kraju studia oparte o tzw. profil praktyczny i kształcenie dualne, łączą edukację teoretyczną z praktyką przemysłową. Podczas konferencji, która odbyła się 7 lipca br. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, podpisano stosowne umowy. W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Marcin Gruchała – rektor GUMed, mgr Marek Langowski – kanclerz GUMed, prof. dr hab. Michał Markuszewski – dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed, Bożenna Kozakiewicz – wiceprezes Zarządu Polpharma SA odpowiedzialna za badania i rozwój oraz Tomasz Moys – wiceprezes Zarządu Polpharma SA odpowiedzialny za obszar operacji przemysłowych. Obecni byli również prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska – kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej GUMed oraz dr Paweł Pietkiewicz – szef Polpharmy ds. rozwoju procesu i technologii.

Pfizer inwestuje w Polsce w monitoring działań niepożądanych

W Polsce powstała platforma wspierająca monitorowanie niepożądanych działań leków. Będzie analizowała przypadki zgłaszane w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie, dotyczące leków firmy Pfizer. Takie przypadki mogą zgłaszać zarówno pacjenci, jak i lekarze, pielęgniarki czy farmaceuci.

Przemysł farmaceutyczny w Polsce ma się dobrze

W pierwszych czterech miesiącach 2017 roku polski eksport produktów farmaceutycznych przekroczył miliard euro. W porównaniu z okresem styczeń–kwiecień ubiegłego roku oznacza to wzrost o ponad 100 mln euro.

Aflofarm niekwestionowanym liderem wydatków na reklamę w branży farmaceutycznej

Tylko w pierwszym kwartale 2017 roku branża farmaceutyczna przeznaczyła na promocję ponad 311 milionów złotych czyli o 10% więcej niż rok temu. Prawie 93 miliony zainwestował Aflofarm - polski producent leków bez recepty i suplementów diety – co daje 30% wydatków całej kategorii i tyle co skumulowany budżet kolejnych 7 firm w zestawieniu top reklamodawców. Za Aflofarmem uplasowały się USP Zdrowie i Polpharma Zakłady Farmaceutyczne.

Projektowane zmiany w ustawie refundacyjnej mogą uderzyć w polskie firmy farmaceutyczne i pacjentów. Branża apeluje do resortu zdrowia o zmianę propozycji.

W toku prac nad nową ustawą refundacyjną pojawił się pomysł zmiany kształtu paybacku, czyli obciążania firm farmaceutycznych kosztami przekroczenia budżetu na refundację leków przez NFZ. Taki mechanizm głównie obciążałby krajowe firmy, co mogłoby się odbić negatywnie na ich kondycji, a co za tym idzie – na produkcji leków. W konsekwencji mogłoby to prowadzić do braków w aptekach. Podobny scenariusz miał miejsce w Rumunii po wprowadzeniu analogicznych przepisów, więc branża apeluje o zmianę tej propozycji.

W NCBJ powstanie Centrum Projektowania i Syntezy nowych leków Czytaj więcej na http://nt.interia.pl/raporty/raport-medycyna-przyszlosci/medycyna/news-w-ncbj-powstanie-centrum-projektowania-i-syntezy-nowych-leko,nId,2397003#utm_source=paste&utm_medium=pas

Za trzy la­ta za­cznie dzia­łać su­per­no­wo­cze­sne cen­trum pro­jek­to­wa­nia i syn­te­zy no­wych ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków. Pol­scy i za­gra­nicz­ni na­ukow­cy bę­dą mie­li do dys­po­zy­cji no­wy cy­klo­tron, ist­nie­ją­cy re­ak­tor Ma­ria, kom­pleks la­bo­ra­to­riów ba­daw­czych i ośro­dek obli­cze­nio­wy CIŚ. Czytaj więcej na http://nt.interia.pl/raporty/raport-medycyna-przyszlosci/medycyna/news-w-ncbj-powstanie-centrum-projektowania-i-syntezy-nowych-leko,nId,2397003#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

POMÓŻCIE!!!

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl