Aktualności

W NCBJ powstanie Centrum Projektowania i Syntezy nowych leków Czytaj więcej na http://nt.interia.pl/raporty/raport-medycyna-przyszlosci/medycyna/news-w-ncbj-powstanie-centrum-projektowania-i-syntezy-nowych-leko,nId,2397003#utm_source=paste&utm_medium=pas

Za trzy la­ta za­cznie dzia­łać su­per­no­wo­cze­sne cen­trum pro­jek­to­wa­nia i syn­te­zy no­wych ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków. Pol­scy i za­gra­nicz­ni na­ukow­cy bę­dą mie­li do dys­po­zy­cji no­wy cy­klo­tron, ist­nie­ją­cy re­ak­tor Ma­ria, kom­pleks la­bo­ra­to­riów ba­daw­czych i ośro­dek obli­cze­nio­wy CIŚ. Czytaj więcej na http://nt.interia.pl/raporty/raport-medycyna-przyszlosci/medycyna/news-w-ncbj-powstanie-centrum-projektowania-i-syntezy-nowych-leko,nId,2397003#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Wygraj staż w Polpharmie w ramach „Programu Kariera”

W tym roku Polpharma po raz kolejny bierze udział w elitarnym projekcie stażowym Polskiej Rady Biznesu „Program Kariera”. Daje on niepowtarzalną okazję do odbycia kilkumiesięcznych wakacyjnych staży w największych spółkach w Polsce i stanowi doskonałą okazję do rozpoczęcia swojej drogi zawodowej pod okiem doświadczonych polskich przedsiębiorców.

25-lecie Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”

Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” najstarsza i najbardziej reprezentatywna organizacja branżowa zrzeszająca 115 podmiotów, wśród których znajdują się czołowi krajowi i zagraniczni producenci leków – generycznych i innowacyjnych oraz największe hurtownie farmaceutyczne obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia.

Master Pharm zwiększa moce produkcyjne

Master Pharm S.A., producent suplementów diety i środków wspomagających zdrowie, otworzył nowy zakład produkcyjny w Łodzi, jednocześnie realizując jeden z celów emisyjnych publicznej oferty akcji przeprowadzonej w kwietniu 2016 r.

Firmy Sanofi i Regeneron ogłaszają zatwierdzenie przez FDA produktu Dupixent® (dupilumab), pierwszej celowanej terapii biologicznej stosowanej u dorosłych z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry.

Firmy Sanofi oraz Regeneron Pharmaceuticals, Inc. poinformowały, że amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dopuściła do stosowania Dupixent® (dupilumab) w postaci do wstrzykiwań - pierwszy i jedyny lek biologiczny zarejestrowany do leczenia dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, u których przebiegu choroby nie udaje się kontrolować za pomocą miejscowych leków dostępnych na receptę i/lub niekwalifikujących się do ich stosowania.

Aflofarm partnerem projektu szkoleniowego dla studentów

Firma Aflofarm została partnerem projektu [email protected], organizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W jego ramach realizowane są m.in. szkolenia, warsztaty, zajęcia projektowe i wizyty studyjne. Pierwsze spotkania są już za nami. Projekt jest długoterminowy, a jego zakończenie jest zaplanowane na 2019 r.

GLG Pharma rozpoczyna przygotowania projektu do fazy klinicznej badań

GLG Pharma S.A. – polska spółka zależna amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, będąca właścicielem innowacyjnego projektu onkologicznego z zastosowaniem wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) – zawarła z Instytutem Farmaceutycznym w Warszawie umowę o współpracy w zakresie przygotowania projektu do badań klinicznych. Koszty kontraktu zostaną w części zrefundowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Projektu TNBC realizowanego z wykorzystaniem środków programu INNOMED.

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET w sprawie przyjęcia przez Sejm poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyrażają sprzeciw wobec przyjęcia przez Sejm poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, do którego na ostatnim etapie procesu legislacyjnego przywrócono szkodliwą zasadę „apteki dla aptekarza”.

Potencjalny nowy lek Selvity na białaczkę podany pierwszemu pacjentowi

Selvita S.A., jedna z największych firm biotechnologicznych w Europie, ogłosiła w dniu dzisiejszym, iż pierwszy pacjent otrzymał związek SEL24 w ramach badania I/II fazy klinicznej prowadzonego w ośrodku klinicznym w Stanach Zjednoczonych. SEL24 jest potencjalnym nowym lekiem przeciwnowotworowym, rozwiniętym przez spółkę Selvita, przeznaczonym do stosowania doustnie w opornej postaci ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia, AML).

INWESTYCJA W WIEDZĘ, DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI POLSKICH SPECJALISTÓW

Firma AstraZeneca Pharma Poland rozbudowuje Globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych • Największy w Polsce zespół zarządzający globalnymi programami badań klinicznych • Unikalne w skali kraju Centrum z pełnym zakresem funkcji związanych z implementacją i zarządzaniem badaniami klinicznymi na całym świecie • Rozwój nowych umiejętności i kwalifikacji

Globalne przychody firm farmaceutycznych wyniosły w 2016 roku ponad bilion dolarów

Do roku 2020 połowa globalnych wydatków na służbę zdrowia (ok. 4 bln dolarów) będzie przeznaczana na trzy grupy chorób, będące głównymi przyczynami zgonów: choroby układu krążenia, nowotwory i choroby układu oddechowego. Starzejące się społeczeństwa, a co się z tym wiąże większa liczba osób cierpiących na choroby przewlekłe, a także dynamiczny rozwój na rynkach wschodzących sprzyjają wzrostowi przychodów firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i technologii medycznej. Jednocześnie jednak, jak wskazuje raport „2017 global life sciences outlook. Thriving in today’s uncertain market”, przygotowany przez firmę doradczą Deloitte, branża ta znajduje się pod coraz większą presją cenową i wymogiem zwiększonej efektywności, a z drugiej strony rosnącymi oczekiwaniami pacjentów. Wszystko to sprawia, że wydatki na opiekę zdrowotną w skali globalnej w roku 2020 wzrosną do 8,7 bilionów dolarów.

KRAKOWSKA FARMINA NABYŁA PRZEDSIĘBIORSTWO APIPOL-FARMA

Po kilkumiesięcznym okresie zakończyły się prace związane z przejęciem przedsiębiorstwa P. P.-F. ApipoL-Farma Sp. z o.o. przez krakowskiego producenta Leków Farmina sp. z o.o. Z dniem 22.03.17 r. produkty oraz marka ApipoL-Farma stają się własnością Farminy wraz z zakładem produkcji farmaceutycznej w Myślenicach koło Krakowa, gdzie kontynuowana będzie nieprzerwanie działalność, teraz funkcjonując pod nazwą Farmina sp. z o.o.

Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym produktów leczniczych – projekt nowego dokumentu Q&A Europejskiej Agencji Leków

Zapraszamy do odwiedzenia strony interentowej Europejskiej Agencji Leków (EMA), gdzie pojawił się projekt dokumentu do publicznych konsultacji: ,,Questions and answers on implementation of risk based prevention of cross contamination in production and guideline on setting health based exposure limits for use in risk identification in the manufacture of different medicinal products in shared facilities (EMA/CHMP/CVMP/SWP/2012).

Oriflame Products Poland realizuje program „zero odpadów na składowiska dzięki rozwiązaniu RafCycle® firmy UPM Raflatac

Firma Oriflame Products Poland, fabryka branży kosmetycznej, dołączyła do programu recyklingowego RafCycle® firmy UPM Raflatac. RafCycle, to program recyklingu odpadów, który umożliwia zamianę zużytych materiałów etykietowych w nowe produkty. To partnerstwo ma pomóc koncernowi Oriflame osiągnąć cel, tj. zero odpadów na składowiska we wszystkich zakładach produkcyjnych.

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

POMÓŻCIE!!!

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl