Aktualności

Pierwsze takie praktyczne studia w Polsce

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny – to nazwa nowego kierunku studiów utworzonego przez Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA. Te unikalne w skali kraju studia oparte o tzw. profil praktyczny i kształcenie dualne, łączą edukację teoretyczną z praktyką przemysłową. Podczas konferencji, która odbyła się 7 lipca br. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, podpisano stosowne umowy. W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Marcin Gruchała – rektor GUMed, mgr Marek Langowski – kanclerz GUMed, prof. dr hab. Michał Markuszewski – dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed, Bożenna Kozakiewicz – wiceprezes Zarządu Polpharma SA odpowiedzialna za badania i rozwój oraz Tomasz Moys – wiceprezes Zarządu Polpharma SA odpowiedzialny za obszar operacji przemysłowych. Obecni byli również prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska – kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej GUMed oraz dr Paweł Pietkiewicz – szef Polpharmy ds. rozwoju procesu i technologii.

Pfizer inwestuje w Polsce w monitoring działań niepożądanych

W Polsce powstała platforma wspierająca monitorowanie niepożądanych działań leków. Będzie analizowała przypadki zgłaszane w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie, dotyczące leków firmy Pfizer. Takie przypadki mogą zgłaszać zarówno pacjenci, jak i lekarze, pielęgniarki czy farmaceuci.

Przemysł farmaceutyczny w Polsce ma się dobrze

W pierwszych czterech miesiącach 2017 roku polski eksport produktów farmaceutycznych przekroczył miliard euro. W porównaniu z okresem styczeń–kwiecień ubiegłego roku oznacza to wzrost o ponad 100 mln euro.

Aflofarm niekwestionowanym liderem wydatków na reklamę w branży farmaceutycznej

Tylko w pierwszym kwartale 2017 roku branża farmaceutyczna przeznaczyła na promocję ponad 311 milionów złotych czyli o 10% więcej niż rok temu. Prawie 93 miliony zainwestował Aflofarm - polski producent leków bez recepty i suplementów diety – co daje 30% wydatków całej kategorii i tyle co skumulowany budżet kolejnych 7 firm w zestawieniu top reklamodawców. Za Aflofarmem uplasowały się USP Zdrowie i Polpharma Zakłady Farmaceutyczne.

Projektowane zmiany w ustawie refundacyjnej mogą uderzyć w polskie firmy farmaceutyczne i pacjentów. Branża apeluje do resortu zdrowia o zmianę propozycji.

W toku prac nad nową ustawą refundacyjną pojawił się pomysł zmiany kształtu paybacku, czyli obciążania firm farmaceutycznych kosztami przekroczenia budżetu na refundację leków przez NFZ. Taki mechanizm głównie obciążałby krajowe firmy, co mogłoby się odbić negatywnie na ich kondycji, a co za tym idzie – na produkcji leków. W konsekwencji mogłoby to prowadzić do braków w aptekach. Podobny scenariusz miał miejsce w Rumunii po wprowadzeniu analogicznych przepisów, więc branża apeluje o zmianę tej propozycji.

W NCBJ powstanie Centrum Projektowania i Syntezy nowych leków Czytaj więcej na http://nt.interia.pl/raporty/raport-medycyna-przyszlosci/medycyna/news-w-ncbj-powstanie-centrum-projektowania-i-syntezy-nowych-leko,nId,2397003#utm_source=paste&utm_medium=pas

Za trzy la­ta za­cznie dzia­łać su­per­no­wo­cze­sne cen­trum pro­jek­to­wa­nia i syn­te­zy no­wych ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków. Pol­scy i za­gra­nicz­ni na­ukow­cy bę­dą mie­li do dys­po­zy­cji no­wy cy­klo­tron, ist­nie­ją­cy re­ak­tor Ma­ria, kom­pleks la­bo­ra­to­riów ba­daw­czych i ośro­dek obli­cze­nio­wy CIŚ. Czytaj więcej na http://nt.interia.pl/raporty/raport-medycyna-przyszlosci/medycyna/news-w-ncbj-powstanie-centrum-projektowania-i-syntezy-nowych-leko,nId,2397003#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Wygraj staż w Polpharmie w ramach „Programu Kariera”

W tym roku Polpharma po raz kolejny bierze udział w elitarnym projekcie stażowym Polskiej Rady Biznesu „Program Kariera”. Daje on niepowtarzalną okazję do odbycia kilkumiesięcznych wakacyjnych staży w największych spółkach w Polsce i stanowi doskonałą okazję do rozpoczęcia swojej drogi zawodowej pod okiem doświadczonych polskich przedsiębiorców.

25-lecie Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”

Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” najstarsza i najbardziej reprezentatywna organizacja branżowa zrzeszająca 115 podmiotów, wśród których znajdują się czołowi krajowi i zagraniczni producenci leków – generycznych i innowacyjnych oraz największe hurtownie farmaceutyczne obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia.

Master Pharm zwiększa moce produkcyjne

Master Pharm S.A., producent suplementów diety i środków wspomagających zdrowie, otworzył nowy zakład produkcyjny w Łodzi, jednocześnie realizując jeden z celów emisyjnych publicznej oferty akcji przeprowadzonej w kwietniu 2016 r.

Firmy Sanofi i Regeneron ogłaszają zatwierdzenie przez FDA produktu Dupixent® (dupilumab), pierwszej celowanej terapii biologicznej stosowanej u dorosłych z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry.

Firmy Sanofi oraz Regeneron Pharmaceuticals, Inc. poinformowały, że amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dopuściła do stosowania Dupixent® (dupilumab) w postaci do wstrzykiwań - pierwszy i jedyny lek biologiczny zarejestrowany do leczenia dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, u których przebiegu choroby nie udaje się kontrolować za pomocą miejscowych leków dostępnych na receptę i/lub niekwalifikujących się do ich stosowania.

Aflofarm partnerem projektu szkoleniowego dla studentów

Firma Aflofarm została partnerem projektu Farm@Bio, organizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W jego ramach realizowane są m.in. szkolenia, warsztaty, zajęcia projektowe i wizyty studyjne. Pierwsze spotkania są już za nami. Projekt jest długoterminowy, a jego zakończenie jest zaplanowane na 2019 r.

GLG Pharma rozpoczyna przygotowania projektu do fazy klinicznej badań

GLG Pharma S.A. – polska spółka zależna amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, będąca właścicielem innowacyjnego projektu onkologicznego z zastosowaniem wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) – zawarła z Instytutem Farmaceutycznym w Warszawie umowę o współpracy w zakresie przygotowania projektu do badań klinicznych. Koszty kontraktu zostaną w części zrefundowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Projektu TNBC realizowanego z wykorzystaniem środków programu INNOMED.

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET w sprawie przyjęcia przez Sejm poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyrażają sprzeciw wobec przyjęcia przez Sejm poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, do którego na ostatnim etapie procesu legislacyjnego przywrócono szkodliwą zasadę „apteki dla aptekarza”.

Potencjalny nowy lek Selvity na białaczkę podany pierwszemu pacjentowi

Selvita S.A., jedna z największych firm biotechnologicznych w Europie, ogłosiła w dniu dzisiejszym, iż pierwszy pacjent otrzymał związek SEL24 w ramach badania I/II fazy klinicznej prowadzonego w ośrodku klinicznym w Stanach Zjednoczonych. SEL24 jest potencjalnym nowym lekiem przeciwnowotworowym, rozwiniętym przez spółkę Selvita, przeznaczonym do stosowania doustnie w opornej postaci ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia, AML).

INWESTYCJA W WIEDZĘ, DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI POLSKICH SPECJALISTÓW

Firma AstraZeneca Pharma Poland rozbudowuje Globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych • Największy w Polsce zespół zarządzający globalnymi programami badań klinicznych • Unikalne w skali kraju Centrum z pełnym zakresem funkcji związanych z implementacją i zarządzaniem badaniami klinicznymi na całym świecie • Rozwój nowych umiejętności i kwalifikacji

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

POMÓŻCIE!!!

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Katalog firm

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl