Zróżnicowanie zastosowania tekstury do opakowań farmaceutycznych.

Opakowania środków farmaceutycznych muszą sprostać zróżnicowanym wymaganiom prawnym, zasadom dobrej produkcji, zmianom demograficznym i oczekiwaniom klientów. Bezpieczeństwo ma zasadnicze znaczenie, szczególnie ze względu na rosnącą liczbę przypadków podrabiania leków, ale także w związku z zapewnieniem nienaruszalności opakowań, odpowiedniego okresu przydatności do sprzedaży i przechowywania. Czytelność, przejrzystość instrukcji i łatwość otwierania były zawsze istotne, ale ich znaczenie będzie rosnąć wraz ze starzeniem się społeczeństw. Na rynku leków bez recepty, wierny przekaz wartości marki jest równie ważny jak w przypadku kosmetyków i produktów szybkozbywalnych. Z kolei wpływ produktu i opakowania na możliwość zrównoważonego rozwoju, stanowi przedmiot troski producentów i konsumentów tak samo jak w innych segmentach.

Opis zdjęcia

Zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest prawie niemożliwe, aby można było użyć jakiegokolwiek materiału innego niż tektura do wykonania zewnętrznego opakowania i spełnić wszystkie obecnie obowiązujące wymagania.

Rozpoczynając od bezpieczeństwa, wszyscy wiemy, że za dwa lata zacznie obowiązywać Dyrektywa w sprawie sfałszowanych
produktów leczniczych. Celem tej dyrektywy jest walka z podrabianymi lekami, których udział w rynku światowym szacuje się na 10%. Aby to osiągnąć dyrektywa nakłada obowiązek umieszczania na każdym opakowaniu unikatowego numeru seryjnego, prawdopodobnie w postaci kodu kreskowego 2D. Produkty muszą również być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający niezauważalną zamianę zawartości.

Te rozwiązania uzupełniają inne metody weryfikacji autentyczności, takie jak numery kolejne; jawne i ukryte zabezpieczenia np. hologramy i znakowanie nanocząsteczkami; a także inne technologie śledzenia pochodzenia produktów. Ostatnio poinformowano o opracowaniu zabezpieczenia, które umożliwia wykrywanie przekroczenia dozwolonej najwyższej lub najniższej temperatury przechowywania produktów medycznych.

Wszystkie zabezpieczenia muszą być wiernie reprodukowane, bez zamazania obrazu lub słabego przylegania. Jest to szczególnie ważne w przypadku mniejszych opakowań, które mają ograniczoną dostępną powierzchnię. Najważniejszym wymogiem dla tektur, które mają sprostać tak zróżnicowanym wymaganiom w zakresie druku i elementów dodatkowych jest gładka powierzchnia.

Najlepsze wyniki daje w pełni powlekana tektura na opakowania składane z gładką powierzchnią, która umożliwia sprawne przenoszenie i przyleganie zabezpieczeń foliowych oraz precyzyjne drukowanie kodów. Do zastosowań związanych z drukiem cyfrowym należy znaleźć tekturę, która została zatwierdzona do stosowania z systemami Xeikon, HP Indigo lub innymi technologiami
druku za pomocą płynnego tonera, suchego tonera lub atramentu.

Wysoka białość jest pożądanym atrybutem opakowań farmaceutycznych, ponieważ zapewnia czysty i sterylny wygląd. Białość ma również wpływ na przestrzeń i wierność reprodukcji kolorów, co jest istotne w przypadku produktów OTC. Punktem wyjścia dla białości tektury jest rodzaj masy włóknistej używanej do jej produkcji.

Nowoczesne masy włókniste, takie jak BCTMP (masa chemotermomechaniczna bielona), są z natury bardziej białe. Odpowiednia struktura tektury umożliwia prawidłowe nakładanie zabezpieczeń. Ważnym zastosowaniem jest również druk za pomocą alfabetu Braille’a, podczas którego na powierzchni tworzone są wypukłe punkty. Struktura również jest zależna od masy włóknistej.

Nowoczesna technologia zapewnia równomierny rozkład włókien, dzięki czemu gotowa tektura ma większą wytrzymałość i stabilną jakość. Dla wykonywania wypukłych lub wklęsłych znaków, ważna jest wytrzymałość tektury, przy czym najlepsze wyniki można uzyskać stosując tektury z pierwotnych mas włóknistych. Odpowiedni skład zapewnia bezpyłową obróbkę tektury podczas cięcia na arkusze, druku i przetwarzania. Pył może niekorzystnie wpływać na czystość w zakładach produkcyjnych, uniemożliwiając utrzymanie higienicznych warunków, niezbędnych w przypadku produktów wrażliwych. W ten sposób doszliśmy do kolejnego
wymagania, stawianego opakowaniom farmaceutycznym – czystości i dobrych właściwości sensorycznych. Zaletą tektur opakowaniowych, które są wytwarzane z pierwotnych mas włóknistych jest to, że takie masy są czyste z natury i mają znany skład. Ponieważ jest to pierwsze wykorzystanie surowca włóknistego, nie występuje zagrożenie przenikaniem niepożądanych substancji. Najlepiej, jeśli producent jest samowystarczalny pod względem mas włóknistych, wie dokładnie, skąd pochodzi drewno użyte do ich produkcji i nie musi dokonywać zakupów na rynku.

Nabywcy powinni również dowiedzieć się, czy producent zna pochodzenie wszystkich surowców, czy można je sprawdzić i czy spełniają wszystkie odpowiednie normy. Wszystkie używane materiały, od drewna i środków chemicznych po materiały opakowaniowe, powinny pochodzić od starannie wybranych i zatwierdzonych dostawców (co obejmuje również logistykę), od których należy wymagać ścisłego przestrzegania zasad higieny.

Należy również uwzględnić odporność na światło, ponieważ tektury mogą płowieć, szczególnie pod wypływem światła dziennego. W miarę upływu czasu maleje białość opakowań, które są wykonane z tektur z bielonych mas włóknistych. To zjawisko jest określane terminem „utrata białości” i występuje w przypadku wszystkich mas włóknistych: chemicznych i mechanicznych, z drewna iglastego i liściastego.

Opakowania kartonowe, z dużymi niezadrukowanymi powierzchniami muszą być odporne na światło, gdyż przedwczesne starzenie opakowania może wywoływać obawy odnośnie przydatności produktu. Niezależnie od tego, czy stosowane są masy chemiczne, czy mechaniczne, można uniknąć utraty białości opakowań kartonowych, stosując odpowiednie lakiery oraz optymalne połączenie mas chemicznych o wysokiej jakości i efektywnie wykorzystujących surowiec mas mechanicznych. Nie należy również zapominać o wnętrzu opakowania – odcień bieli wewnątrz powinien odpowiadać odcieniowi na zewnątrz. Zastosowanie tektury mikrofali skutecznie zapewnia dodatkowe zabezpieczenie szklanych fiolek. Właściwym wyborem jest lekki liner z bielonej masy celulozowej z włókien pierwotnych, który zapewni czystość i wysoką białość przy minimalnej dodatkowej wadze.

Wytrzymałość ma również bardzo istotne znaczenie, ponieważ umożliwia nie tylko uzyskanie atrakcyjnego wyglądu opakowania, ale również utrzymanie go pomimo wielokrotnego otwierania i zamykania. Dobre opakowanie farmaceutyczne zwiększa zaufanie dzięki swojej wytrzymałości, która jednak nie musi być uzyskana przez zastosowanie tektury o większej gramaturze.

Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologii uzyskano znaczny postęp w zakresie obniżania gramatur, w wyniku zmian struktury i stosowania nowych typów mas włóknistych, takich jak BCTMP na warstwę środkową tektur, aby uczynić je lżejszymi i jaśniejszymi. Z jednej tony takich tektur można wyprodukować ponad 30% więcej opakowań kartonowych w porównaniu do tradycyjnych odpowiedników, bez utraty sztywności, ani innych korzystnych właściwości.

Obniżanie gramatur przynosi też inne korzyści, wśród których dość istotne jest obniżanie kosztów i możliwość zrównoważonego rozwoju. Stosowanie tektur o niższej gramaturze oznacza niższe zużycie surowców na tonę produktu oraz mniejsze zużycie wody i energii. Takie tektury są lżejsze podczas wszystkich etapów transportu. Z kolei na koniec okresu użytkowania opakowania pozostaje mniej odpadów do utylizacji. Zrównoważony rozwój nabiera coraz większego znaczenia w kontekście produktów farmaceutycznych, w miarę jak wśród producentów rośnie świadomość znaczenia pozostawianego śladu węglowego i odpowiedzialności korporacyjnej. Również klienci są zainteresowani etyczną stroną produktów, organicznymi lub mniej szkodliwymi składnikami, a także opakowaniami wytwarzanymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i nadającymi się do recyklingu.

Tektura ma szereg zalet jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Można ją wytwarzać z pierwotnych mas włóknistych o znanym składzie i pochodzeniu. Materiał do jej produkcji pochodzi z naturalnie czystego środowiska. Krótki transport dostarcza go do zakładów papierniczych, które zazwyczaj są zlokalizowane w lasach, z których pochodzi drewno. Produkcja jest prowadzona zgodnie z rygorystycznymi normami ochrony środowiska, z zachowaniem staranności aby uniknąć zanieczyszczeń podczas transportu.

Tektura jest jedynym powszechnie używanym materiałem opakowaniowym z surowca odnawialnego, pozyskiwanego z lasów, które są następnie odtwarzane. Najnowsze dane statystyczne wskazują, że na półkuli północnej najbardziej zalesionekraje powiększają powierzchnię swoich lasów. Północne lasy pozostają niezawodnym źródłem surowca do zrównoważonej produkcji tektur opakowaniowych. Dostawca tektury powinien przekazać informacje o pochodzeniu używanego drewna, aż do oryginalnego drzewostanu, niezależnie od tego z jakiego kraju jest dostarczane. W ten sposób można zapewnić legalność drewna i wyeliminować ryzyko występowania niedopuszczalnych praktyk w łańcuchu dostaw.

Umożliwia to również stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju na etapie projektowania opakowań, co można było zauważyć u niektórych finalistów konkursu 2015 ProCarton ECMA. Tacki z tworzyw sztucznych lub wkładki piankowe można zastąpić tekturą, która nadaje się w 100% do recyklingu. Takie opakowania sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi i przyczyniają się do oszczędności kosztów.

Gdy opakowanie tekturowe nie jest już potrzebne, coraz większe znaczenie ma możliwość recyklingu, zgodna z koncepcją gospodarki cyrkularnej. Szkło, metale, papier i tektura są od dawna zbierane za pomocą lokalnych systemów gospodarki odpadami. Konsumenci są przyzwyczajeni do ich sortowania w celu umieszczenia w różnych pojemnikach, a materiały pochodzące z recyklingu cieszą się popytem na różnych rynkach.

Przemysł farmaceutyczny ma obecnie globalny zasięg. Zarówno leki na receptę jak i leki z segmentu OTC wymagają stosowania tektur opakowaniowych, które cechuje powszechna dostępność oraz możliwość dostosowania do potrzeb rynków lokalnych. Dzięki nim można zapewnić stałą jakość i bezpieczeństwo produktów, inspirując zaufanie w świecie, w którym jest tak wiele niepewności.

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

POMÓŻCIE!!!

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Katalog firm

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl