Zespół Partlamentarny ds. Suwerenności Lekowej Polski nareszcie powstał

Nowy Zespół Parlamentarny został utworzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2015 r. poz. 1605) oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Co należy do jego zadań?

O zadaniach, które stawia sobie nowoutworzony Zespół Parlamentarny, mówi Tadeusz Chrzan, Poseł na Sejm PR (PiS) oraz Przewodniczący Zespołu:

- W naszym zespole zajmiemy się przede wszystkim budową świadomości społecznej na temat tego kluczowego elementu systemu ochrony zdrowia. Dziś – w dobie koronawirusa, w szczególny sposób widać, że kapitał ma narodowość, a suwerenność lekowa to gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Jako zespół chcemy wspierać wprowadzenie takich narzędzi i mechanizmów, które wzmocnią tych producentów, którzy leki produkują w Polsce. Naszym długoterminowym celem i priorytetem powinno być odbudowanie i rozwój krajowego sektora farmaceutycznego. To dla nas szansa na wzrost PKB i nowe miejsca pracy.

Inne zadania, wpisane do regulaminu Zespołu Parlamentarnego ds. Suwerenności lekowej Polski obejmują:

 • wsparcie procesu budowania nowoczesnej strategii państwa w zakresie suwerenności lekowej, 
 • bieżący monitoring realizacji zapisów strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Polityki Lekowej Państwa 2018-2022 w zakresie bezpieczeństwa lekowego,
 • stymulowanie działań wspierających rozwój, możliwości produkcyjnych oraz innowacyjności przemysłu farmaceutycznego w Polsce,
 • przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, które przyczynią się do zwiększenia produkcji leków w Polsce a co za tym idzie wzmocnią suwerenność lekową kraju
 • koordynacja i wsparcie dialogu pomiędzy agendami państwa, organizacjami zrzeszającymi producentów leków, organizacjami pacjenckimi i innymi podmiotami zainteresowanymi budową systemu suwerenności lekowej Polski
 • wsparcie działań informacyjnych i edukacyjnych zmierzających do budowy świadomości społecznej na temat suwerenności lekowej

Celem powołania Zespołu jest wspieranie wszelkich działań zmierzających do zapewnienia suwerenności Polski w zakresie zaopatrzenia w niezbędne w terapii leki oraz budowa świadomości społecznej na temat tego kluczowego elementu systemu ochrony zdrowia – czytamy w Regulaminie.

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

POMÓŻCIE!!!

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

SZKOLENIA BRANŻOWE

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl