Trzeci raport społeczny Grupy Polpharma

Grupa Polpharma, największa polska firma farmaceutyczna, opublikowała swój trzeci raport społeczny za lata 2015-2016. Jest to pierwszy niefinansowy raport w Polsce, który powstał w oparciu o model łańcucha wartości M. E. Portera.

Polpharma od kilku lat publikuje raporty społeczne, prezentujące całościowy obraz funkcjonowania firmy, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma publikuje raporty w cyklu dwuletnim i w tym roku opublikowała swój trzeci raport społeczny za lata 2015-2016.

Jest to pierwszy raport społeczny w Polsce, w którym treści są zaprezentowane zgodnie z modelem łańcucha wartości M. E. Portera. Podstawowym założeniem tego modelu jest podział działalności przedsiębiorstwa na strategicznie istotne czynności, które pozwalają określić miejsca powstawania kosztów i zysków oraz potencjalne źródła przewag konkurencyjnych.

Takie podejście umożliwiło przedstawienie wszystkich „ogniw łańcucha” właściwych dla firmy jako poszczególnych rozdziałów raportu. Każdą część publikacji otwiera opis wpływu, ryzyk i odpowiedzialności Polpharmy w obszarze społecznym, ekonomicznym oraz środowiskowym. W raporcie wyróżniono sześć kluczowych ogniw, takich jak wizja i rozwój, pozyskiwanie surowców, produkcja, dystrybucja, sprzedaż i marketing, partnerzy i klienci.

Dlaczego firma wybrała właśnie tę metodę, wyjaśnia Magdalena Rzeszotalska, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR w Polpharmie. – „Wiemy, jak ważna jest komunikacja i dialog z interesariuszami. Dlatego przy tworzeniu każdego kolejnego raportu społecznego staramy się sięgać po nowe, innowacyjne rozwiązania, aby prezentowane treści odzwierciedlały kwestie istotne dla naszych interesariuszy. Z tego względu już na etapie tworzenia raportu zaprosiliśmy naszych interesariuszy w proces jego powstawania. Wybrany sposób prezentacji treści w raporcie oraz wykorzystanie łańcucha wartości był dla nas dopełnieniem tego procesu. Jesteśmy przekonani, że nasz najnowszy raport będzie kolejnym, istotnym elementem wspierającym zarządzanie firmą i rozwój dialogu z interesariuszami”.

„Raport Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015-2016” powstał w oparciu o międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative G4 Core i został poddany weryfikacji zewnętrznej. Obejmuje wyniki za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016 roku .

Raport dostępny jest na stronie https://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/.

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

POMÓŻCIE!!!

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Katalog firm

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl