Temapharm – polska firma, światowe technologie

Temapharm Sp. z o.o. jest młodą, dynamicznie rozwijającą się, polską firmą farmaceutyczną, założoną w grudniu 2005 roku przez grupę managerów, którzy doświadczenie zawodowe zdobyli między innymi w międzynarodowych koncernach farmaceutycznych.


Firma aktywnie działa na terenie Polski, Czech oraz Słowacji i zamierza walczyć o tytuł lidera na swoim rynku w całej Europie Środkowej.

Specjalistyczne preparaty
Działalność firmy skoncentrowana jest na produkcji wysokiej jakości leków odtwórczych, dostępnych dla każdego pacjenta. Firma Temapharm zadebiutowała na polskim rynku farmaceutycznym w październiku 2007 roku wprowadzając lek z grupy inhibitorów pompy protonowej pod nazwą Zalanzo (lansoprazol). Należy jednak podkreślić, iż strategicznymi obszarami działalności Temapharm są pulmonologia, onkologia, neurologia i psychiatria oraz ginekologia. Firma dokłada starań w pozyskiwaniu preparatów bezpiecznych i skutecznych w stosowaniu. Leki, które będą oferowane w wymienionych grupach terapeutycznych charakteryzuje innowacyjność polegającą np. na przedłużonym działaniu lub modyfikowanym uwalnianiusubstancji czynnej. W trosce o najwyższą jakość produktów leczniczych Temapharm współpracuje z ośrodkami naukowo – badawczymi w Polsce oraz z wiodącymi firmami z całego świata. Do jej największych kooperantów należą: Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Alfred E. Tiefenbacher, Anapharm, Dr Reddy’s Laboratories, Liconsa, Merck itd. Firma współpracuje również z wiodącymi polskimi firmami farmaceutycznymi.

Laboratoria

Na tle innych polskich firm, Temapharm wyróżnia się najnowocześniejszymi laboratoriami naukowobadawczymi, w których zespół doświadczonych pracowników opracowuje zagadnienia związane z syntezą substancji czynnej, analityką, farmacją stosowaną i monitorowaniem działań niepożądanych. Wszystkie wymienione działania odbywają się z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Podobnie własne innowacyjne rozwiązania są zgłaszane do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Pracownicy laboratorium naukowo-badawczego pracują nad projektami w trzech wyspecjalizowanych działach: synteza, formulacja oraz analityka. Laboratoria Temapharm są w pełni przystosowane zarówno do typowych prac badawczych prowadzonych w skali laboratoryjnej jak i do prac związanych z tzw. powiększaniem skali, które ma miejsce podczas wdrażania technologii do produkcji w skali przemysłowej.

Synteza

Laboratorium Syntezy organicznej zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do produkcji technologii otrzymywania substancji leczniczych (API). Celem laboratorium jest poszukiwanie nowych dróg syntez. Badania prowadzone w ramach projektu mają na celu opracowanie takiej drogi syntezy, która powinna dawać pewność otrzymania substancji aktywnej o pożądanych właściwościach, z wysoką wydajnością i jak najmniejszą ilością zanieczyszczeń oraz nie stanowiącej zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Formulacja

Dział Formulacji zajmuje się opracowaniem nowoczesnych technologii wytwarzania leków z substancji czynnych pochodzących z własnej syntezy lub zakupionych od kwalifikowanego dostawcy. Obecnie posiadane urządzenia umożliwiają wykonanie niemalże wszystkich procesów stosowanych w zakładach farmaceutycznych przy produkcji stałych postaci leków tj. : tabletki, tabletki powlekane, kapsułki, granulaty i proszki. Urządzenia do granulacji w złożu fluidalnym, tabletkowania, powlekania tabletek, peletek i mikropeletek, kapsułkowania oraz pakowania w opakowania bezpośrednie posiadają odpowiednią konstrukcję umożliwiającą obserwację zachodzących zjawisk, które dają niezbędną wiedzę potrzebną podczas powiększania skali. Wkrótce, firma Temapharm uruchomi laboratorium form płynnych, gdzie będą mogły być prowadzone prace badawcze dotyczące syropów, płynów iniekcyjnych i liofilizatów.

Analityka

Kluczowe znaczenie dla przygotowywanych preparatów leczniczych ma pełna analiza surowców, półproduktów, substancji czynnej i gotowego leku, wykonywana przez pracowników Działu Analityki zgodnie z rzetelnie opracowanymi i zwalidowanymi metodami własnymi lub wymaganymi przez farmakopee. W laboratorium wykonywane są analizy technikami HPLC, GC, DSC oraz oznaczenia uwalniania substancji czynnej i parametrów fizyko-chemicznych wymaganych dla poszczególnych postaci leków. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę analityczną odpowiadającą aktualnie stawianym wymaganiom. Fachowy, zaangażowany i kreatywny zespół doświadczonych analityków stanowi podstawę dobrze funkcjonującego działu badawczo – wdrożeniowego. Wyniki badań uzyskanych przez Dział Analityki są kluczowym elementem każdego dossier rejestracyjnego. Współpraca wszystkich działów, włączając w to Dział Rejestracji, Dział Medyczny i Dział Marketingu, gwarantuje dbałość o każdy najdrobniejszy szczegół w drodze od syntezy substancji czynnej do pacjenta. Naczelnym celem firmy Temapharm jest stworzenie etycznego przedsiębiorstwa farmaceutycznego szybko reagującego na potrzeby terapeutyczne pacjentów, osiągającego ambitnie zamierzone cele. Firma jest gotowa konkurować na polskim rynku nawet z wielkimi koncernami farmaceutycznymi. Jak podkreśla Sławomir Mirek, Dyrektor Generalny Temapharm – „Naszym celem jest troska o zdrowie pacjenta, pasją – sięganie po najnowsze zdobycze farmacji.”
Firma pretenduje do uzyskania zaufania środowiska lekarskiego, farmaceutycznego oraz do zdobycia miana marki produktów wysokiej jakości, dostępnych cenowo dla każdego pacjenta.

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

WorldFood Poland

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl