Technonogia bezpośredniej peletyzacji Glatt CPS™

Technologia Glatt CPS ™ (technologia doskonałych kulistych peletek) to kontynuacja rozwoju procesu peletyzacji w złożu fluidalnym. Technologia pozwala na produkcję pelek i mikropeletek o doskonale kulistej powierzchni. Bezpośrednia peletyzacja pozwala na wytwarzanie takiej postaci leku, która może zawierać zarówno bardzo niską zwartość substancji leczniczej jak i wysoką.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów Rotor CPS™ współpracuje ze stożkowo nachyloną obrotową tarczą, dzięki czemu ruch cząstek zostaje ukierunkowany. Możliwe jest określenie punktu końcowego peletyzacji.

Opis zdjęcia
Ilustracja 1 prezentuje schemat pracy Rotora CPS™.
Opis zdjęcia
Ilustracja 2 prezentuje rzeczywisty Rotor.

Do przeprowadzenia bezpośredniej peletyzacji przy użyciu technologii Glatt CPS™ nie są wymagane peletki startowe (rdzenie). Stężenie substancji leczniczych w peletce może się zmieniać w zakresie od poniżej niż 0,1% do 90%. Technologia pozwala na uzyskanie idealnie kulistych i równomiernych w kształcie peletek o ścisłe określonych rozmiarach od 100 do 1500 mikrometrów o bardzo wąskim rozkładzie wielkości.

Substancją inicjującą proces jest najczęściej celuloza mikrokrystaliczna. Matryca peletki może zawierać też inne substancje pomocnicze, takie jak polimery i środki spulchniające lub ułatwiające rozpuszczanie.

Peletki i mikropeletki CPS™ mogą spełniać rolę nośników rdzeniowych dla realizacji procesów powlekania, których celem jest optymalizacja uwalniania substancji czynnej lub maskowanie smaku. Dzięki nośnikom rdzeniowym możliwe jest uzyskanie zoptymalizowanej powłoki o wymaganych parametrach filmu powlekającego.

Ilustracja nr 3 prezentuje laboratoryjny procesor fluidalny Glatt GPCG 2 z Rotorinsert.

Technologia Glatt CPS ™ to innowacyjne rozwiązanie dla twojej formulacji.
 

Opis zdjęcia

Przedstawiciel handlowy:
MMR Consult Sp. z o.o 
ul. Rozbrat 6//11
00-451Warszawa
 

Opis zdjęcia

 

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

POMÓŻCIE!!!

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

SZKOLENIA BRANŻOWE

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl