Studia farmaceutyczne po raz pierwszy na uczelni niepublicznej!

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (AEH), jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce, decyzją Ministra Edukacji i Nauki uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku farmacja.

 

Studia farmaceutyczne są powszechnie uważane za jedne z najbardziej prestiżowych studiów w Polsce, realizowanych wyłącznie przez kilkanaście najlepszych publicznych uczelni medycznych. Farmacja ma opinię studiów wymagających, ale dostarczających wiele satysfakcji. Wszędzie tam, gdzie wchodzi w grę zdrowie drugiego człowieka, wymaga się najwyższych standardów kształcenia. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie te standardy zapewnia i jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku farmacja. Będzie to, obok Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jedyna uczelnia w Warszawie prowadząca kształcenie przyszłych farmaceutów.

„Od długiego czasu przygotowywaliśmy się do uruchomienia tak ambitnego kierunku studiów, jakim jest farmacja” – mówi prof. Konrad Janowski, rektor uczelni – „Spełniliśmy wszystkie konieczne  do tego wymagania – koncepcyjne, programowe, kadrowe i infrastrukturalne. Nasz wniosek był wnikliwie analizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Polską Komisję Akredytacyjną i wszystkie te instytucje pozytywnie zaopiniowały proponowany przez nas program i warunki kształcenia na kierunku farmacja”.

Program kształcenia, opracowany we współpracy z najwyższej klasy specjalistami, obejmuje 11 semestrów kształcenia, na których studenci będą uczestniczyć w klasycznych zajęciach farmaceutycznych, takich jak botanika farmaceutyczna, chemia organiczna, bromatologia, farmakokinetyka, biologia molekularna, technologia postaci leku, toksykologia, farmacja kliniczna, prawo farmaceutyczne. Ponadto, absolwenci będą wyposażeni w ważną w pracy farmaceuty wiedzę z zakresu medycyny opartej na faktach i kategoryzacji leków, farmakoterapii i informacji o lekach, opieki farmaceutycznej czy też o medycznych wyrobach ortopedycznych i diagnostycznych do samostosowania. Studia będą realizowane na dwóch ścieżkach: polsko- i anglojęzycznej. Ścieżka anglojęzyczna przeznaczona będzie dla cudzoziemców, ale także dla tych Polaków, którzy dzięki studiom anglojęzycznym będą chcieli zwiększyć swoje szanse na międzynarodowym rynku pracy, np. w zagranicznych koncernach farmaceutycznych. Zainteresowani studenci będą mogli także podjąć naukę języka niemieckiego i przejść przez dodatkowe moduły zajęć przygotowujące ich do pracy w krajach niemieckojęzycznych, np. Szwajcarii, gdzie farmaceutów brakuje, a ich zarobki i warunki pracy są bardzo atrakcyjne.  

Cechą wyróżniającą programu farmacji w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie będzie również silny nacisk na kształcenie biznesowe przyszłych farmaceutów, po to by byli lepiej przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich – w przemyśle farmaceutycznym, w laboratoriach badawczych i jako kierownicy aptek. „Współczesny farmaceuta nie może ograniczyć się do roli sprzedawcy leków w aptece” – podkreśla prof. Aleksander Mazurek, pełnomocnik rektora ds. studiów farmaceutycznych – „Oprócz wiedzy z farmacji musi mieć także solidne przygotowanie do prowadzenia własnego biznesu w branży farmaceutycznej i funkcjonowania zawodowego na dynamicznie rozwijającym się rynku przemysłu farmaceutycznego i  badawczo-rozwojowego, w szczególności projektowania i badania nowych leków i nowych substancji aktywnych. Nasza uczelnia takich właśnie farmaceutów będzie kształciła. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli kontynuować różne ścieżki rozwoju kariery zawodowej – oprócz klasycznej pracy w aptece jako farmaceuta, będą również przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści ds. rejestracji leków lub specjaliści ds. badań i rozwoju nowych produktów w koncernach farmaceutycznych.”

Program studiów został pomyślany tak, aby większość zajęć miała charakter praktyczny. „Przyszli farmaceuci już w trakcie studiów podstawowych powinni intensywnie ćwiczyć i trenować umiejętności i czynności zawodowe, bo dotychczasowa praktyka kształcenia farmaceutów zbyt duży nacisk kładła na wiedzę teoretyczną” – zauważa prof. Magdalena Makarewicz-Wujec, kierownik nowo powołanego w uczelni Instytutu Opieki Farmaceutycznej – „Między innymi, chcemy, aby przyszli farmaceuci potrafili  świadczyć usługi z zakresu opieki farmaceutycznej i tego typu zajęcia praktyczne wprowadzamy w dużym wymiarze godzin do programu kształcenia. Już w bieżącym roku akademickim rozpoczynamy także praktyczne kształcenie podyplomowe magistrów farmacji – właśnie z opieki farmaceutycznej”.

Studenci farmacji AEH od początku studiów będą mieli szansę poznania przyszłych pracodawców, z którymi uczelnia zawarła porozumienia o współpracy i którzy należą do grona partnerów biznesowych uczelni, takich jak np. sieć aptek „Dbam o zdrowie”, Trade Marketing 360,  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, czy Instytut Transfer of Science.

Co interesujące – uczelnia zawarła porozumienie o współpracy  przy prowadzeniu studiów farmaceutycznych z Wojskową Akademią Techniczną. „To właśnie na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT nasi studenci farmacji będą realizowali część specjalistycznych zajęć laboratoryjnych.” – zwraca uwagę rektor AEH prof. Konrad Janowski – „Uczelnia wojskowa, jaką jest WAT, jest zainteresowana wspólnym z nami kształceniem kadr medycznych, a chętni studenci będą mogli także uzyskać dodatkowe przygotowanie do podjęcia pracy w wojskowości. Nasza uczelnia nawiązuje też współpracę z wieloma firmami i aptekami, aby zagwarantować studentom atrakcyjne miejsca realizacji praktyk studenckich, dając tym samym szansę lepszego poznania przyszłych pracodawców już od początkowych lat studiów. Chcemy, aby kształcenie przyszłych farmaceutów w  AEH skutecznie łączyło orientację naukową, biznesową i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie” – podkreśla rektor AEH. 

Uczelnia już otworzyła na swojej stronie internetowej rekrutację na kierunek farmacja, a pierwszy rocznik studentów tego kierunku rozpocznie kształcenie w październiku 2023 r. 

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

SZKOLENIA BRANŻOWE 2023

POMÓŻCIE!!!

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl