Seria rejestratorów testo 184

Monitorowanie temperatury, wilgotności i wstrząsów oraz ich dokumentacja w magazynowaniu i transporcie wrażliwych produktów.

Nawet jednorazowe przekroczenie górnego lub dolnego limitu  dopuszczalnych wartości temperatury, wilgotności lub wstrząsów może prowadzić do psucia się lub obniżenia efektywności działania wrażliwych produktów farmaceutycznych lub spożywczych. Jest to szczególnie ważne w przypadku produktów farmaceutycznych, ponieważ ich uszkodzenia podczas konfekcjonowania, magazynowania i transportu często nie mogą być wykryte wzrokowo, ani za pomocą zapachu, co może pociągać za sobą poważne konsekwencje.  Zachowania odpowiednich warunków, ze szczególnym uwzględnieniem wstrząsów, wymaga także transport dzieł sztuki, wrażliwych maszyn i elektroniki.

Rodzina rejestratorów testo 184 została stworzona przede wszystkim z myślą o łatwej kontroli wrażliwych na temperaturę i wilgotność przesyłek farmaceutycznych (np. szczepionek i substancji aktywnych) oraz przesyłek produktów spożywczych (np. ryb, mięsa i produktów mleczarskich). Na serię rejestratorów testo 184  składają się cztery rejestratory temperatury (testo 184 T1, T2, T3 i T4), rejestrator temperatury i wilgotności (testo 184 H1) oraz rejestrator temperatury, wilgotności i wstrząsów (testo 184 G1).

Łatwa obsługa i wygodny odczyt

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące mierzonych parametrów, wystarczy podłączyć rejestrator do komputera za pomocą portu USB. Natychmiast wygenerowany zostaje raport w postaci pliku PDF, zawierający wszystkie istotne dane, na podstawie którego można dokładnie prześledzić, czy temperatura, wilgotność i wstrząsy znajdowały się podczas transportu w dopuszczalnych przedziałach. Dodatkowo, wszystkie niezbędne pliki i informacje są bezpośrednio i bezpiecznie przechowywane w urządzeniu testo 184. Są to: dane konfiguracyjne, certyfikat kalibracji (tylko testo 184 T1-T4), instrukcja obsługi oraz wygenerowany raport zawierający dane pomiarowe.

Nie ma konieczności instalowania osobno oprogramowania ani do użytkowania urządzenia, ani w celu konfiguracji poszczególnych wartości granicznych. Dane z rejestratorów testo 184 można także odczytać przy pomocy smartfonów z Androidem i NFC (Near Field Communication).

Rejestratory testo 184 zapewniają wsparcie w postaci automatycznych obliczeń wartości MKT oraz opcji określania alarmów MKT, co jest przydatne przy analizie danych dotyczących stabilności.

Szczegółowe zarządzanie alarmami umożliwia określanie kilku granic alarmowych. Możliwe jest określanie alarmów kumulatywnych, np. gdy temperatura nie może przekroczyć wartości granicznej 8°C na dłużej niż 30 minut.

Testo 184 w zastosowaniach zgodnych z GxP lub  CFR

W zastosowaniach  farmaceutycznych, w środowisku regulowanym przez GxP lub CFR konieczne jest stosowanie specjalnego oprogramowania. Wykorzystanie rejestratorów testo 184  wraz z możliwym do walidowania oprogramowaniem ComSoft CFR zapewnia między innymi: ograniczenie dostępu wyłącznie do osób upoważnionych, ścieżkę audytu wraz z zapisem czasu oraz podpisy elektroniczne, umożliwiające wykorzystanie rejestratorów zgodnie z 21 CFR Część 11.

Rejestratory danych z serii testo 184 są więc nieodzownym towarzyszem w transporcie wrażliwych towarów. Łatwe w konfiguracji i wygodne do odczytu, monitorują temperaturę, wilgotność i wstrząsy zgodnie z wszystkimi najważniejszymi przepisam i i normami.

 

https://www.testo.com.pl

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

WorldFood Poland

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl