Sanofi Pasteur pracuje nad innowacyjną szczepionką przeciw grypie

Sanofi Pasteur we współpracy z Uniwersytetem Georgia pracuje nad innowacyjną szczepionką przeciw grypie, która będzie skutecznie zwalczać zmodyfikowane szczepy wirusa, które dopiero się pojawią - Eksperymentalna szczepionka firmy Sanofi Pasteur to innowacyjna, syntetyczna szczepionka generowana na bazie kluczowych sekwencji genetycznych wielu wirusów grypy, określana mianem „obliczeniowo zoptymalizowanego antygenu o szerokim spektrum działania

Firma Sanofi Pasteur, dział szczepionek Sanofi, specjalizujący się w obszarze szczepionek dla ludzi, przedstawiła najnowsze wyniki prac w zakresie opracowywania antygenów zdolnych do reakcji krzyżowych z wirusami grypy sezonowej i pandemicznej. W celu dotarcia do jak najszerszego grona przedstawicieli świata medyczno-farmaceutycznego, Sanofi Pasteur wybrała Światowy Kongres Szczepionek w Madrycie, który od ponad 16 lat co roku gromadzi znamienite grono specjalistów i ekspertów, umożliwiając wymianę know-how, doświadczeń oraz osiągnięć w tej dziedzinie.

– Ambicją firmy Sanofi Pasteur, jako światowego lidera w produkcji szczepionek przeciw grypie, jest wprowadzanie innowacji i kształtowanie przyszłości poprzez badania szeregu najważniejszych strategii dotyczących szczepionek przeciw grypie – powiedział Olivier Charmeil, prezes i dyrektor generalny firmy Sanofi Pasteur, która w 2014 roku dostarczyła ponad 220 milionów dawek szczepionek przeciw grypie sezonowej.

Podczas Światowego Kongresu Szczepionek dr Harry Kleanthous, wiceprezes firmy ds. badań naukowych, omówił możliwość zmiany paradygmatu w kierunku szczepionek przeciw grypie o szerszym spektrum działania. Stymulują one ochronę przed wieloma szczepami wirusów grypy, w odróżnieniu od aktualnie zarejestrowanych szczepionek, które mają chronić przed 3–4 szczepami określanymi każdego roku przed rozpoczęciem procesu wytwarzania szczepionki przeciw grypie.

– Intensywnie poszukujemy możliwości opracowania szczepionki przeciw grypie, zapewniającej bardziej kompleksową ochronę, która będzie w stanie zapobiegać przypadkom niedopasowania składu szczepionki sezonowej, jakie mogą się zdarzać i których nie da się wyeliminować przy obecnie stosowanej technologii – wyjaśnił dr Kleanthous. – Są to antygeny komplementarne, jednak można uznać je za „dopasowane”, ponieważ opracowano je w taki sposób, aby kierowały odpowiedź immunologiczną na kluczowe epitopy ochronne hemaglutyniny, będącej aktywnym składnikiem aktualnie zatwierdzonych szczepionek przeciw grypie – dodał. – Antygeny te wciąż odgrywają kluczową rolę we wszystkich szczepionkach przeciw grypie, ponieważ skierowane przeciwko nim przeciwciała uniemożliwiają wirusowi grypy przyłączanie się do komórki oraz jej zakażenie. W związku z tym opracowanie nowych antygenów stanowi kluczowy element naszej strategii.

Dodatkowo, Sanofi Pasteur zawarła z Uniwersytetem Georgia umowę o współpracy w dziedzinie badań i rozwoju na rzecz opracowania metody, która – według dr Kleanthousa – może umożliwić stworzenie nowej, syntetycznej szczepionki w oparciu o białko hemaglutyniny. Właściwości hemaglutyniny zapewniają ochronę przed szczepami wirusa wywołującymi grypę sezonową na przestrzeni ostatnich kilku lat, jak również mają ogromny potencjał w walce z nowymi, zmodyfikowanymi szczepami, które dopiero się pojawią. Producenci tradycyjnych szczepionek przeciw grypie ukierunkowują swoje działania na potencjalne wirusy szczepionkowe, otrzymywane od władz ds. zdrowia publicznego, określone w wyniku aktywnej obserwacji szczepów wirusów grypy krążących w każdym roku.
Eksperymentalna szczepionka firmy Sanofi Pasteur to innowacyjna, syntetyczna szczepionka generowana w oparciu o kluczowe sekwencje genetyczne wielu wirusów grypy, określana jako „obliczeniowo zoptymalizowany antygen o szerokim spektrum działania ” (ang. computationally optimized broadly reactive antigen – COBRA). Umożliwia ona ochronę przed wieloma szczepami na przestrzeni kilku lat dzięki wykorzystaniu wspólnych sekwencji wielu wirusów grypy. Jej główną zaletą jest szersze spektrum aktywności przeciwko wielu różnym szczepom wirusa grypy sezonowej, co jest ważne w przypadku ich niezgodności ze szczepami szczepionkowymi. Dodatkową zaletą szczepionki jest fakt, że nie jest ona oparta na corocznym wyborze szczepów, dzięki czemu można ją wytwarzać przez cały rok.

– Współpracujemy z wiodącymi naukowcami zajmującymi się tematyką chorób zakaźnych z Uniwersytetu Georgia, dr Tedem Rossem, który obecnie opracowuje szczepionki COBRA z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej na podstawie wcześniejszych sekwencji, w celu uzyskania aktywności przeciwko możliwie jak największej liczbie szczepów, a także maksymalnej odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę przeciw grypie – powiedział dr Kleanthous. – Naszym zadaniem jest znalezienie stałych i nieulegających w ciągu roku zmianom elementów, zbadanie, jaka była skuteczność szczepionek przeciw grypie w przeszłości po to, aby móc określić, które elementy są istotne z immunologicznego punktu widzenia i które można wykorzystać w szczepionce przeciw grypie o szerszym spektrum działania. Przewiduje się, że udoskonalone szczepionki przeciw grypie, takie jak COBRA – mogące zapewnić ochronę przed zmieniającymi się i wspólnie krążącymi szczepami wirusa, jak też innymi antygenami, które indukują uzupełniające mechanizmy ochrony – będą miały istotny wpływ na spektrum aktywności, a tym samym skuteczność szczepionki – podsumował dr. Ted Ross.

Według Wiceprezesa ds. Badań i Rozwoju firmy Sanofi, dr Johna Shivera, uniwersalna szczepionka przeciw grypie będzie wymagała przeprowadzenia porównania ze standardowym postępowaniem (szczepionkami sezonowymi). Postępowanie to powinno wykazać bezpieczeństwo, porównywalną immunogenność i skuteczność w badaniach klinicznych z udziałem ludzi prowadzonych na przestrzeni kilku lat i oceniających wiele różnych szczepów wirusa grypy. – Naszym ostatecznym celem jest prawdziwie uniwersalna szczepionka, lecz uważamy, że początkowo możliwe będzie opracowanie szczepionki o szerszym spektrum działania, która zastąpi aktualne sezonowe szczepionki przeciwko grypie podawane co roku – wyjaśnił. – Nauka, w tym także prace badawczo-rozwojowe nad szczepionkami, to zazwyczaj proces iteracyjny. Jest to ewolucja.

Informacje o firmie Sanofi
Firma Sanofi, działający na skalę globalną lider sektora farmaceutycznego, zajmuje się odkrywaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem rozwiązań terapeutycznych, które zaspokajają potrzeby pacjentów. Sanofi rozwija pozycję lidera w obszarach takich jak rozwiązania dla cukrzyków, szczepionki dla ludzi, innowacyjne leki, środki ochrony zdrowia, rynki wschodzące, zdrowie zwierząt oraz Genzyme. Spółka Sanofi jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) i Nowym Jorku (NYSE: SNY).
Firma Sanofi Pasteur – dział szczepionek grupy Sanofi – co roku dostarcza ponad miliard dawek szczepionki, dzięki czemu umożliwia zaszczepienie ponad 500 milionów ludzi na całym świecie. Firma Sanofi Pasteur, światowy lider w branży szczepionek, oferuje szeroką gamę szczepionek, chroniących przed 20 chorobami zakaźnymi. Dziedzictwo firmy, obejmujące tworzenie szczepionek chroniących ludzkie życie, datuje się na ponad sto lat wstecz. Firma Sanofi Pasteur jest największym przedsiębiorstwem, które w całości nastawione jest na produkcję szczepionek. Codziennie firma inwestuje ponad 1 milion euro w badania i rozwój. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.sanofipasteur.com lub www.sanofipasteur.us

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

POMÓŻCIE!!!

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Katalog firm

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl