Polska farmacją stoi

Polska farmacja jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż w Europie. Nakłady polskich firm farmaceutycznych na badania i rozwój daleko przekraczają średnią rynkową, a cały sektor staje się powoli wzorem do naśladowania nie tylko dla polskich przedsiębiorstw. Kolejny krok na tej drodze, to otwarte właśnie Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Adamed w podwarszawskim Pieńkowie, gdzie opracowywane będą nowe technologie m.in. w onkologii.

Według raportu firmy doradczej McKinsey „Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie” Polska może stać się europejskim, a potencjalnie nawet globalnym, centrum przemysłu farmaceutycznego. Krajowi producenci leków i wyrobów medycznych generują około jeden proc. PKB (dane z 2013 r.). Bezpośrednio i pośrednio tworzą ponad 100 tys. miejsc pracy, a wpływy do budżetu państwa (podatki, składki ZUS oraz inne świadczenia) generowane przez branżę wyniosły w 2013 r. 2,4 mld zł.

Szacunki wskazują, że sektor farmaceutyczny reinwestuje w Polsce ponad 50 proc. zysków, przyczyniając się tym samym do wzrostu innowacyjności gospodarki. To właśnie innowacje stają się wyróżnikiem polskich firm farmaceutycznych – część z nich poziomem prowadzonych badań rozwojowych już dawno dorównała Europie, a niektóre próbują ją nawet wyprzedzić.