Pelion - zwiększenie sprzedaży, wzrost rentowności i umacnianie pozycji rynkowej

Działania spółki Pelion w I półroczu 2015 r. przyczyniły się do wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 11,1% (do 4 224,3 mln zł) oraz poprawy rentowności marży na sprzedaży o 1,0 p.p. Wzrost wskaźnika kosztów r/r o 1,6 p.p. związany jest z wdrażaniem nowych projektów (drogerie Natura, system zaopatrywania aptek DOZ direct) oraz prowadzonymi działaniami prosprzedażowymi.

Pelion - zwiększenie sprzedaży, wzrost rentowności i umacnianie pozycji rynkowej

W I półroczu 2015 r. spółki Pelion koncentrowały się zwiększaniu sprzedaży.

Polska Grupa Farmaceutyczna aktywnie wspierała apteki indywidualne i małe sieci w ramach programu Zdrowy Wybór oraz oferowała wysokiej jakości serwis dla aptek sieciowych. W ramach programu spółka dynamicznie rozwijała także partnerską współpracę z producentami, dla których zbudowała szeroką paletę usług wspierających ich biznes.

Rozwój DOZ Aptek oparto przede wszystkim na zapewnieniu niskich cen produktów, jakości oraz pełnej dostępności asortymentu dla pacjenta. Niskie ceny leków to kluczowy i wyróżniający element oferty, jaką DOZ Apteki przygotowały i wdrożyły dla swoich pacjentów. W celu wzbogacenia oferty asortymentowej dla pacjentów DOZ uruchomiono także nowy format apteczno – drogeryjny oraz rozwijano sprzedaż w Internecie. Wzmocnieniu roli DOZ Aptek jako miejsca nastawionego na pacjenta i troskę o jego zdrowie służyło odświeżenie wizualizacji brandu i rozpoczęcie komunikacji wnętrza aptek. Dzięki podjętym działaniom sprzedaż w DOZ Aptekach
w I półroczu 2015 r. rosła szybciej niż w statystycznej aptece na rynku.

Drogerie Natura w I półroczu 2015 r. skoncentrowały się na rozwoju oferty dla klientów. Prace zespołu Drogerii skupiają się na zapewnieniu klientom kompleksowej oferty – wyróżniającej się jakością i profesjonalizmem na rynku drogeryjnym. W tym celu: uruchomiono sklep internetowy www.drogerienatura.pl, wdrożono politykę cenową opartą o atrakcyjne ceny i częste akcje promocyjne, budowano kompetencje eksperckie w głównych kategoriach (makijaż, zapachy, pielęgnacja twarzy, produkty masowe), rozszerzono asortyment o marki na wyłączność i nowe marki własne, a także zmodyfikowano ekspozycję zgodnie z trendami rynkowymi. Na 2015 r. planowane jest otwarcie kilkunastu nowych sklepów własnych oraz rozwój sieci agencyjnej. Ponadto, Natura będzie kontynuować współpracę ze spółką DOZ nad formatem apteczno – drogeryjnym.

Intensywna praca wykonana przez spółki Pelion w I półroczu 2015 r. i wdrożone działania operacyjne stanowią bazę dla poprawy wyników Grupy w kolejnych miesiącach.

Zestawienie głównych danych finansowych osiągniętych w I półroczu 2015 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014, prezentuje poniższa tabela:
*zmiana liczona do danych wyrażonych w tys. zł 

 

I półrocze 2015

I półrocze 2014

Zmiana*

Przychody ze sprzedaży (mln zł)

4 224,3

3 803,7

+11,1%

Marża na sprzedaży (mln zł)

493,7

407,6

+21,1%

Rentowność marży na sprzedaży

11,7%

10,7%

+1,0 p.p.

EBITDA (mln zł)

73,2

69,7

+5,0%

Rentowność EBITDA

1,7%

1,8%

-0,1 p.p.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (mln zł)

18,9

26,5

-28,9%

Rentowność netto

0,4%

0,7%

-0,3 p.p.

Zysk przypadający na jedną akcję (zł)

1,69

2,37

-28,7%

 

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

POMÓŻCIE!!!

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Katalog firm

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl