Lek bezpieczny oczami dziecka

„Lek bezpieczny oczami dziecka” to nowy program edukacyjny Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Program skierowany jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych i ma na celu przekazanie im w prosty sposób zasad obchodzenia się z produktami farmaceutycznymi. Honorowy patronat nad projektem objął Minister Zdrowia. Partnerem programu jest fundacja ANIKAR, która zajmuje się edukacją w obszarze ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy.

Znalezione obrazy dla zapytania lek bezpieczny

- Wraz ze swoimi współpracownikami z URPL zauważyliśmy, że bardzo często wiedza na temat bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych jest całkowicie nie dostępna dla najmłodszych. Paradoksalnie jednak to oni bardzo często są odbiorcami kampanii reklamowych różnego rodzaju farmaceutyków, które oglądają czy to w telewizji, czy choćby na bilbordach. – tłumaczy Grzegorz Cessak prezes URPL i dodaje – Dzieci pod wpływem reklamy, mogą sięgać po produkty farmaceutyczne traktując je jako cukierki lub element zabawy a to może być przecież bardzo niebezpieczne dla ich zdrowia. Dlatego chcemy edukować, nie tylko rodziców ale również w miarę naszych możliwości same dzieci i uczyć je odpowiedzialnego korzystania z farmaceutyków.

- Pilotażowo program „Lek Bezpieczny oczami dziecka” został zainaugurowany 7 grudnia w warszawskiej Szkole Podstawowej nr 175. im. Heleny Marusarzówny Celem zajęć było uporządkowanie posiadanej przez dzieci wiedzy dotyczącej leków i jej rozszerzenie o ważne informacje, tj. w jakich sytuacjach stosuje się leki, jakie są zasady ich bezpiecznego przyjmowania, co to jest ulotka i jakie istotne informacje się w niej znajdują, oraz kształtowanie postawy ostrożności w odniesieniu do leków i ustalenie zasad, które powinny obowiązywać podczas ich przyjmowania.

W czasie prelekcji uczniowie klas drugich mogli zapoznać się z dostosowaną do ich wieku prezentacją dotyczącą bezpieczeństwa stosowania leków, a także poznać różne postaci produktów leczniczych. Dla lepszego zobrazowania omawianego tematu wykorzystano również materiały multimedialne. Podczas zajęć praktycznych dzieci samodzielnie przygotowywały ulotki produktów leczniczych za pomocą specjalne przygotowanych wlepek z piktogramami prezentującymi zasady bezpiecznego stosowania oraz przechowywania leków.

W drugiej części dzieci poznały podstawowe zasady pierwszej pomocy a także mogły się zapoznać z pracą Ratowników Medycznych. Podczas zajęć praktycznych uczniowie poznali numery ratunkowe, nauczyli się prawidłowego wzywania pomocy oraz poznali techniki prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szczególna uwaga została zwrócona na aspekt zachowania zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W celu lepszego poznania zawodu ratownika medycznego dzieci miały możliwość zwiedzania ambulansu, zapoznania się ze sprzętem znajdującym się w karetce oraz uczestniczenia w krótkiej prelekcji na temat wyposażenia karetki oraz pracy ratownika.

Programowi towarzyszy także kampania informacyjna w mediach społecznościowych URPL, której głównym przesłaniem jest hasło ”Leki to nie cukierki, zażywaj je tylko za zgodą i pod opieką rodziców”.

 

Źródło: http://www.urpl.gov.pl    

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

POMÓŻCIE!!!

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Katalog firm

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl