INFARMA apeluje o jak najszybsze rozwiązanie problemu niedoborów leków

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, odnosząc się do problemów z dostępnością leków, przekonuje o konieczności zwiększenia w 2020 roku budżetu przeznaczonego na refundację leków. Proponuje wzrost o 1,5 mld zł, co miałoby wpłynąć na poprawę dostępności leków w Polsce, a dodatkowo namawia do zmian cen leków na bardziej realne.

Według raportu Kantar, przeprowadzonego dla INFARMY, problem z dostępem do leków na receptę obecnie dotyka bezpośrednio 20% Polaków, a aż 60% słyszało o jego rozmiarach. Co więcej, aż 1/3 chorych przewlekle miała problem z wykupieniem potrzebnego leku i w efekcie musiało przerwać dotychczasową terapię. Prawie połowa tych przypadków spotkała się z niemożnością wykupienia więcej niż jednego leku.

Dyrektor generalna INFARMA, Bogna Cichowska-Duma mówi o obecnej sytuacji:

 „Konsekwencje niedofinansowania budżetu lekowego i niewdrożenia rozwiązań zapobiegającym kolejnym kryzysom mogą być bardzo dotkliwe dla społeczeństwa. Optymalnym rozwiązaniem byłoby jak najszybsze podjęcie decyzji o zwiększeniu budżetu na refundację leków, aby osiągnąć 17-procentowy próg wydatków na leki”.

Dostęp do leków jest utrudniony w całej Unii Europejskiej. O współpracę przy poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań zaapelowały do władz Unii Europejskiej oraz państw członkowskich takie organizacje zrzeszające producentów i dystrybutorów leków, jak: The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA, jej członkiem jest INFARMA), Medicines for Europe, The Association of the European Self-Medication Industry (AESGP), The European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), The European Industrial Pharmacists Group (EIPG), The European Healthcare Distribution Association (GIRP) oraz Vaccines Europe (VE). Poszukiwane rozwiązania miałyby wyeliminować przyczyny niedoborów leków zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie czasowej.

Na obecne niedobory leków mają wpływ takie czynniki, jak problemy produkcyjne, jakość, ekonomia i łańcuch dostaw. Proponowane sposoby zapobiegania niedoborom to m.in.zrównoważona dystrybucja, tworzenie zachęt regulacyjnych czy monitorowanie bieżących niedoborów leków w Unii Europejskiej.

Obowiązująca Ustawa refundacyjna, wdrożona w 2012 roku, wpływa na dalsze braki w Polsce poprzez mechanizmy systemowe, ukierunkowane szczególnie na optymalizację wydatków płatnika publicznego i obniżenie cen leków, co spowodowało szczególnie znaczny spadek cen leków refundowanych. Konsekwencją jest powstanie różnic w cenach produktów pomiędzy Polską a innymi państwami UE.

Wywóz leków jest więc efektem znaczących różnic w cenach leków oraz wspólnego rynku europejskiego. Zwłaszcza problem ten dotyka leków istotnych z punktu widzenia procesu terapeutycznego, które są najbardziej zagrożone brakiem dostępności.

Bogna Cichowska-Duma mówi w imieniu INFARMA:

 „Cieszymy się, że Ministerstwo zdrowia dostrzega ten poważny problem. Minister Miłkowski podpisał ostatnio pierwsze umowy dzielenia ryzyka oparte o efekt zdrowotny, które pozwalają nie tylko na udostępnianie innowacyjnych leków przy jednoczesnym zabezpieczeniu budżetu płatnika publicznego, ale również zapewniają wyższy poziom cen oficjalnych leków – zabezpieczając przed wywozem. Liczymy na dalsze działania w tym kierunku. Niestety jednocześnie ustawa refundacyjna wciąż nie zapewnia przewidywalności procesu refundacyjnego. Dlatego mamy nadzieję na dynamiczną współpracę z Ministerstwem Zdrowia, która pozwoli na wprowadzenie zmian proceduralnych i technicznych, które tę przewidywalność poprawią”.

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Katalog firm

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl