Ile zyska Polska po przeniesieniu produkcji z Chin?

Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego szacują, że Polska mogłaby zyskać nawet ponad 8,3 mld USD po przeniesieniu części produkcji z Chin do innych krajów. Przeniesieniu powinna sprzyjać poprawa infrastruktury, natomiast utrudnieniem może się okazać brak wykwalifikowanej kadry i wzrost kosztów pracy.

Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego nie pozostawia wątpliwości: Kraje UE mogłyby bardzo zyskać na delokacji produkcji z Chin. Nowe Państwa członkowskie z Europy Środkowej miałyby szansę umocnić się jako fabryki dla innych krajów UE, a największe korzyści odniosłaby Polska. Roczne zyski polskiej gospodarki mogłyby sięgnąć 8,3 mld USD w formie dodatkowo wytworzonej wartości dodanej i mogłyby nieznacznie przewyższyć nawet zyski uzyskane przez gospodarkę Niemiec.

Sporo zyskałyby w naszym regionie także Czechy (4,9 mld USD), Węgry (2,7 mld USD) i Rumunia (2,6 mld USD). Biorąc pod uwagę względne zmiany wartości dodanej, najwięcej zyskałyby najsilniej umiędzynarodowione gospodarki krajów UE-13 o relatywnie dużym uzależnieniu od dostaw z Chin, jak Słowacja (wzrost wytworzonej wartości dodanej o 2,84 proc.), Czechy (o 2,75 proc.) i Węgry (o 2,36 proc.). W Polsce wzrost ten wyniósłby 1,87 proc. – czytamy w raporcie.

Dla Chin, przeniesienie części produkcji zarówno półproduktów jak i gotowych wyrobów oznaczałoby ubytek wartości dodanej w granicach od 22,4 mld USD aż do 172 mld USD rocznie, a zatem spadek PKB od 0,21% do nawet 1,64%.

Natomiast o konkurencyjności Polski wobec innych krajów UE raport mówi:

W tym kontekście niewątpliwym atutem są wysokie oceny ogólnej konkurencyjności gospodarki Polski na tle regionu oraz czynniki lokalizacyjne (wielkość i kondycja gospodarki, członkostwo w UE oraz jakość siły roboczej). Procesom delokalizacyjnym powinna także sprzyjać formułowana od lat przez inwestorów bardzo pozytywna ocena sieci poddostawców w Polsce – ich dostępności i jakości, a także skokowa poprawa stanu infrastruktury.

Jeżeli chodzi o bariery idące za tym rozwązaniem, to zdecydowanie należą do nich dostępność wykwalifikowanej kadry oraz rosnące koszty pracy. 

Podstawowe walory branż szczególnie zaangażowanych w globalne łańcuchy wartości to ich relatywnie duży potencjał w Polsce na tle pozostałych krajów regionu, innowacyjność oraz na ogół silna orientacja eksportowa. Poprawy wymagałby natomiast stan środków trwałych, wykazujących wysoki stopień zużycia - czytamy dalej w raporcie.

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

POMÓŻCIE!!!

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

SZKOLENIA BRANŻOWE

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl