Firma Richter nabywa wszystkie prawa do preparatu Bemfola® na terenie USA

Firma Gedeon Richter Plc zawarła umowę kupna-sprzedaży ze szwajcarską spółką Fertility Biotech AG w związku z przekazaniem praw do własności intelektualnej, stosownych badań, powią­zanych danych i dokumentów dotyczących produktu zawierającego r-hFSH (rekombinowany ludzki hormon folikulotropowy) BEMFOLA®/AFOLIA, przeznaczonych do wykorzystania na terenie Stanów Zjednoczonych. Strony wyceniły transakcję na kwotę 5 mln CHF.

Dwa lata wcześniej (30 czerwca 2016 roku) firma Richter przejęła Finox Holding, prywatną szwajcarską spółkę biotechnologiczną skoncentrowaną na opracowywaniu oraz komercjalizacji innowacyjnych i efektywnych kosztowo produktów związanych z płodnością kobiet. Przejęcie Finox Holding wiązało się z uzyskaniem przez Gedeon Richter, globalnych praw do preparatu BEMFOLA® poza terenem USA. W tym czasie produkt był już wprowadzony na rynek w Unii Europejskiej, w Izraelu, na Bliskim Wschodzie i w Australii. Prawa dotyczące obszaru USA zostały przekazane na rzecz spółki Fertility Biotech, której głównym udziałowcem jest dr Willy Michel, założyciel i poprzedni prezes zarządu oraz poprzedni właściciel większościowego pakietu udziałów Finox Holding.

Informacje o r-hFSH

Produkty wykorzystane do stymulowania wzrostu pęcherzyków jajnikowych są wysoce złożonymi produktami biologicznymi, a  ich opracowanie oraz rejestracja są czasochłonne i drogie. W związku z tym istnieje niewielu konkurentów i nie odnotowuje się wielu przypadków wejścia na rynek, który wykazuje wysoką koncentrację w postaci kilku ośrodków wykonujących zapłodnienia metodą in vitro (In Vitro Fertilisation, IVF) na kraj. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie niewielkiego i wyspecjalizowanego personelu sprzedaży przy stosunkowo niskich kosztach utrzymania w porównaniu z innymi obszarami terapeutycznymi.

Informacje o preparacie BEMFOLA®

Produkt leczniczy BEMFOLA® produkowany jest w oparciu o technologię rekombinacji DNA. Oba preparaty- - produkt leczniczy BEMFOLA® i produkt referencyjny GONAL-f® zawierają naturalnie występujący hormon FSH, który odgrywa kluczową rolę w rozmnażaniu się człowieka.

Produkt leczniczy BEMFOLA® został dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej w maju 2014 roku, a obecnie jest zarejestrowany w 40 krajach. Dopuszczenie go do obrotu na terenie Unii Europejskiej zostało poparte danymi pochodzącymi z  badania III fazy. Wynika z niego, że leczenie produktem leczniczym BEMFOLA® okazały się podobne do wyników leczenia produktem referencyjnym – GONAL-f®. Oceniono to na podstawie liczby oocytów odzyskanych po zakończeniu terapii za pomocą FSH. W badaniu fazy III podobną skuteczność i  profile bezpieczeństwa zaobserwowano w dwóch grupach terapeutycznych – odnotowano podobną liczbę żywych urodzeń u pacjentek, które zaszły w ciążę po zakończeniu terapii.

Produkt leczniczy BEMFOLA® jest dostępny w pięciu rodzajach jednodawkowych wstrzykiwaczy do jednorazowego użycia dostępnych w następujących dawkach: 75, 150, 225, 300 i 450 IU.

Produkt leczniczy BEMFOLA® jest dostarczany w jednorazowych, unikalnych, najnowocześniejszych systemach podawania. Jest to proste w użyciu, pozwalające pacjentowi na samodzielne wstrzykniecie,  jednorazowe urządzenie służące do podawania leku raz dziennie.

Firma Gedeon Richter Plc. z siedzibą w Budapeszcie jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2017 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,4 mld euro, a jej wartość giełdowa wyceniana była na 4,1 mld euro. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje niemal wszystkie najważniejsze obszary terapeutyczne, m.in.: ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Jest również firmą aktywnie angażującą się w rozwój produktów biopodobnych.

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

POMÓŻCIE!!!

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Katalog firm

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl