Bezpieczeństwo farmaceutyczne Polski. Raport.

Publikacja, którą Państwo czytacie, ma przybliżyć problematykę bezpieczeństwa farmaceutycznego Polski. Pojęcie to do tej pory nie funkcjonowało w powszechnej świadomości - czy to pacjentów, czy też organów odpowiedzialnych za tę sferę funkcjonowania państwa. Czas zatem najwyższy, by usystematyzować to zagadnienie i nakreślić rolę, jaką odgrywa w nim krajowy przemysł farmaceutyczny.

Można zapytać: krajowy, czyli jaki? To istotne, by w tym miejscu zaznaczyć, że dla polskich pacjentów duże znaczenie ma funkcjonowanie nie tylko stricte polskich wytwórców leków, ale także wielu z kapitałem zagranicznym. Takich, którzy zdecydowali się uruchomić produkcję na terenie Polski, dzięki czemu wspólnie z polskimi firmami zapewniają obywatelom kraju stały dostęp do leków.

Bezpieczeństwo farmaceutyczne stanowi wypadkową wielu elementów. Zdecydowanie najważniejszym z nich jest dostępność leków dla pacjentów - rozumiana jako pełne zaspokojenie popytu na produkty lecznicze, a także realna możliwość zakupu poprzez oferowanie leków w przystępnych cenach.

Tymczasem polski pacjent się starzeje i żyje coraz dłużej. Jak wyliczył GUS1, w połowie XXI w. niemal co trzeci obywatel naszego kraju będzie miał przy-namniej 65 lat, co oznacza ogromy odsetek populacji korzystający często z systemu ochrony zdrowia. Z tym zjawiskiem nierozerwalnie związany jest aspekt cenowy leków, szczególnie ważny nie tylko z uwagi na troskę o sytuację dochodową pacjentów, ale także konieczność pokrywania kosztów refundacji leków przez budżet państwa. Problem ten w najbliższych latach będzie narastać, ponieważ zwiększy się liczba pacjentów, którym budżet będzie refundował wydatki, przy równoczesnym spadku liczby osób w wieku produkcyjnym, płacących składki zdrowotne.

Przy takich perspektywach znaczenie krajowego przemysłu farmaceutycznego jest nie do przecenienia. Jest on gwarantem nie tylko dostępu do szerokiej oferty produktowej, nawet przy zwiększonym zapotrzebowaniu na leki, ale także przystępnych cen. Jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa farmaceutycznego Polski na co dzień, w normalnych warunkach, jak również w razie wystąpienia kryzysu. To niezmiernie ważne, jako że wyjątkowych okolicznościach nadmierne uzależnienie od importu może mieć katastrofalne skutki, co potwierdzają przykłady z zagranicy. Przy okazji warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt bezpieczeństwa lekowego, charakterystyczny dla krajowego przemysłu. Dzięki lokalizacji zakładów na terenie Polski nadzór nad ich działalnością może być skuteczniejszy, co przekłada się na wysokiej jakości, bezpieczny produkt. Temat ten podejmuje rozdział II niniejszego raportu.

Mimo tak ogromnego wkładu w zapewnienie bezpieczeństwa farmaceutycznego obywateli krajowi producenci nie mogą liczyć na szczególne wsparcie państwa. Świadczy o tym choćby procent całej kwoty na refundację, jaki NFZ przeznacza na refundowanie krajowych leków generycznych - to niewiele ponad 1/4. Ponadto dotychczasowa polityka lekowa Ministerstwa Zdrowia doprowadziła do erozji cen leków wytwarzanych przez krajową branżę i niebezpiecznego spadku jej przychodów. Poświęcony temu jest rozdział V.

Bez przychodów nie może być mowy o innowacyjności, o której szerzej w rozdziale IV. Obecnie krajowi wytwórcy farmaceutyków inwestują w innowacje ok. 50% zysków, zaś pod względem udziału nakładów przeznaczonych na badania i rozwój oraz zaangażowania środków własnych w tę działalność znajdują się w ścisłej czołówce przetwórstwa przemysłowego. Jednak ten stan nie utrzyma się długo, jeśli branża nie zachowa odpowiedniego poziomu rentowności, warunkującego jej konkurencyjność na rynku i zdolność do inwestowania. A przecież rosnący potencjał innowacyjności krajowego sektora farmaceutycznego przynosi korzyści nie tylko pacjentom, ale i całej gospodarce.

Wreszcie wypada wspomnieć, iż istnienie silnego krajowego przemysłu farmaceutycznego implikuje jeszcze inne pozytywne zjawiska. Każdy zakład produkujący leki stwarza bowiem miejsca pracy wartościowe nie tylko ze względu na ich ilość, ale także jakość, która wyraża się w stopniu wykwalifikowania kadry, wysokości wynagrodzenia oraz stabilności zatrudnienia. Do tego dochodzą wpływy do budżetu państwa generowane przez sektor.
Ten temat przybliża rozdział III.

Raport kończą rekomendacje i wytyczne dla polityki lekowej i inwestycyjnej państwa (rozdział VI). Mamy nadzieję, że ta publikacja zainspiruje Państwa do poświęcenia większej uwagi kwestii bezpieczeństwa farmaceutycznego Polski.

Życzę pouczającej lektury!

Piotr Błaszczyk | Wiceprezes PZPPF

 

RAPORT: http://producencilekow.pl/images/publikacje/Bezpieczenstwo%20farmaceutyczne%20Polski_raport.pdf

 

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

WorldFood Poland

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl