Aflofarm zwiększył wydatki marketingowe do 209 mln zł, miał 120 mln zł jednostkowego zysku

Aflofarm Farmacja Polska, największy reklamodawca w naszym kraju, w ub.r. na marketing i reprezentację przeznaczył 209,19 mln zł, o 12 proc. więcej niż w 2018 roku. Firma wprowadziła do sprzedaży w Polsce 58 nowych produktów.

Według sprawozdania złożonego właśnie w KRS przychody sprzedażowe grupy kapitałowej Aflofarm Farmacja Polska w ub.r. wyniosły 824,58 mln zł, po wzroście o 18,06 proc. z 698,46 mln zł w 2018 roku. Wpływy krajowe zwiększyły się o 16,82 proc. do 791,87 mln zł, a z zagranicy - o 58,87 proc. do 32,71 mln zł.
 
https://static.wirtualnemedia.pl/media/images/2013/images/Aflofarm-wyniki2019-4.png
 
Z drugiej strony grupa Aflofarm Farmacja Polska poniosła 609,09 mln zł kosztów rodzajowych, co wobec 525,8 mln zł rok wcześniej oznacza wzrost o 15,8 proc. Aflofarm jest od lat największym reklamodawcą w Polsce. W ub.r. jego faktyczne nakłady na marketing i reprezentację wyniosły 209,19 mln zł, rok do roku urosły o 12 proc. ze 186,68 mln zł. Dla porównania, według Kantar Media cennikowe wydatki reklamowe firmy w mediach pozainternetowych zwiększyły się w ub.r. o 16,6 proc. do 2,18 mld zł.
 
https://static.wirtualnemedia.pl/media/images/2013/images/Aflofarm-wyniki2019-2.png
 
Koszty zużycia materiałów i energii przez grupę Aflofarm poszły w górę ze 168,57 do 190 mln zł, wynagrodzeń - z 68,01 do 84,21 mln zł, a z usług obcych - z 63,74 do 76,48 mln zł. Stałe zatrudnienie w firmie w ub.r. wynosiło 1071,7 etatów, o 58,2 więcej niż w 2018 roku.

https://static.wirtualnemedia.pl/media/images/2013/images/Aflofarm-wyniki2019-3.png
 
Na aktywa trwałe grupa Aflofarm Farmacja Polska przeznaczyła w ub.r. 77,09 mln zł, z czego 31,52 mln zł na wartości niematerialne i prawne, 2,03 mln zł na samochody w leasingu i 1,86 mln zł na prace rozwojowe. Do użytkowania oddała rzeczowe aktywa trwałe o łącznej wartości 36,73 mln zł, zbudowała m.in. kompleks produkcyjno-magazynowy w swojej siedzibie głównej w Pabianicach.
 
W skład grupy kapitałowej oprócz Aflofarm Farmacja Polska wchodzą spółki zależne Trec Nutrition i RB3. Firmy zajmują się produkcją, konfekcjonowaniem i dystrybucją produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków, odżywek dla sportowców oraz innych produktów przeznaczonych dla osób aktywnych fizycznie i preferujących zdrowy styl życia.
 
W sprawozdaniu wyliczono, że grupa Aflofarm wprowadziła do sprzedaży 58 nowych produktów w Polsce (w tym 14 leczniczych i 44 pozalecznicze) oraz 55 nowych produktów pozaleczniczych na rynki zagraniczne.
 
Sama spółka Aflofarm Farmacja Polska w swoich czterech fabrykach wyprodukowała w ub.r. 59,31 mln sztuk opakowań produktów gotowych, a innym podmiotom zleciła produkcję 12,91 mln sztuk opakowań. Ponadto kupiła 3,6 mln sztuk opakowań jednostkowych oraz produkty gotowe: 12,83 mln tabletek, 2,67 mln kapsułek i 739,9 tys. blistrów.
 
W związku z epidemią koronawirusa od połowy marca do połowy maja mocno zmalała sprzedaż realizowana przez grupę Aflofarm na rynki zagraniczne. Dopiero z końcem maja zagraniczne spółki zależne producenta wznowiły działalność. - W zakresie sprzedaży do pozostałych klientów występowały chwilowe problemy związane z organizacją transportu międzynarodowego przez co odbiór niektórych zamówień był opóźniony - opisano w sprawozdaniu.
 
Epidemia nie zakłóciła natomiast produkcji ani inwestycji, firma nie zanotowała problemów z zaopatrzeniem w surowce i opakowania. - Na niektórych indeksach obserwujemy wzrosty cen. Prowadzone są negocjacje w celu ich wyeliminowania. Planujemy tez gromadzić zapas najważniejszych surowców - zapowiedziano.
 
- Większość inwestycji realizowana jest zgodnie z założeniami i harmonogramem. Odnotowujemy przypadki w których dostajemy oficjalne informacje o opóźnieniach w odbiorach maszyn u zagranicznych dostawców. Sytuacja ta zmienia się wraz z odblokowywaniem granic przez kolejne kraje - stwierdzono.
 
Obecna sytuacja negatywnie przełożyła się na rozwój nowych produktów. - Niektórzy oferenci, którzy wygrali przetarg nie są w stanie wywiązać się z podpisanych umów w zakresie terminu dostaw przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym część umów została aneksowana. Występują również opóźnienia w dostawie urządzeń kupowanych w ramach dofinansowania. Występują opóźnienia w terminach przeprowadzenia badań klinicznych biorównoważności, których wyniki potrzebne są do dokumentacji rejestracyjnej produktów. Wzrosły koszty związane z dodatkowymi procedurami bezpieczeństwa. Wydłużył się czas oczekiwania na uzyskanie decyzji wydawanych przez Europejskie Agencje - wyliczono.
 
Znacząco skutki epidemii odczuła natomiast spółka zależna Trec Nutrition zajmująca się produkcją artykułów spożywczych i suplementów diety dla sportowców i osób preferujących aktywny styl życia. W czasie wiosennego lockdownu zmalał popyt na jej produkty w kraju i za granicą. - Równocześnie wystąpiły problemy z płatnościami od klientów, którzy nabyli towar, ale nie byli w stanie sprzedać go do konsumentów - zaznaczono w sprawozdaniu. W tej sytuacji spółka obniżyła wynagrodzenia i wymiar pracy o 20 proc.
 
- Celem było redukowanie straty na poziomie zysku netto oraz zapewnienie płynności finansowej - szczególnie że nie było jednoznacznych przesłanek, kiedy zakończony zostanie lockdown m.in. w siłowniach i fitness clubach - uzasadniono. Ponadto w okresie spowolnienia gospodarczego maleje popyt na suplementy diety. Z drugiej strony Trec Nutrition w ostatnich miesiącach zwiększył nakłady marketingowe, żeby kompensować efekt spowolnienia gospodarczego i odpowiedzieć na przesunięcie przez część konsumentów wydatków na suplementy diety z miesięcy wakacyjnych na jesień.
 
- Nadal część potencjalnych konsumentów nie wróciła ze względu na ryzyko COVID do ćwiczeń w siłowniach i fitness clubach, co pośrednio wpływa negatywnie na popyt na produkty z kategorii Sport Nutrition. W wielu krajach, gdzie Trec Nutrition eksportuje, popyt na produkty Sport Nutrition jest istotnie mniejszy niż przed COVID, a poziom obrotów jest niższy niż w 2019 - stwierdzono w sprawozdaniu. Według danych Kantar Media od stycznia do sierpnia br. cennikowe nakłady reklamowe Aflofarmu wyniosły 1,69 mld zł, o 27,5 proc. więcej niż rok wcześniej.
 
Aflofarm Farmacja Polska w ujęciu jednostkowym zanotował w ub.r. wzrost przychodów sprzedażowych o 16,4 proc. - z 671,04 do 780,98 mln zł. Koszty rodzajowe spółki zwiększyły się z 517,62 do 569,06 mln zł, z czego wydatki na marketing i reprezentację poszły w górę ze 186,68 do 208,06 mln zł. Zysk operacyjny Aflofarmu poszedł w górę ze 177,85 do 183,81 mln zł, natomiast zysk brutto zmalał ze 175,84 do 156,62 mln zł, a zysk netto ze 140,88 do 120,55 mln zł.

Czytaj więcej na: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/aflofarm-zwiekszyl-wydatki-marketingowe-do-209-mln-zl-mial-120-mln-zl-jednostkowego-zysku?utm_medium=email&utm_source=wmedia&utm_content=Aflofarm+zwi%25C4%2599kszy%25C5%2582+wydatki+marketingowe+do+209+mln+z%25C5%2582+%252F+%25E2%2580%259EHotel+Paradise+3%25E2%2580%259D+w+TVN7&utm_campaign=

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

POMÓŻCIE!!!

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

SZKOLENIA BRANŻOWE

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl